Hoeve met losse bestanddelen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Deinze
Deelgemeente Merendree
Straat Veldestraat
Locatie Veldestraat 77, Deinze (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Nevele (actualisaties: 08-05-2008 - 31-05-2008).
  • Adrescontrole Nevele (adrescontroles: 13-02-2008 - 13-02-2008).
  • Inventarisatie Nevele (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve met losse bestanddelen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kasteel Te Velde met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 31-01-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

In de straatbocht gelegen hoeve met losstaande bestanddelen in L-vorm op een met gras begroeid erf, daterend uit 18de eeuw.

Ten oosten, boerenhuis van zes traveeën (?) en één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen, nok evenwijdig aan de straat). Witgeschilderde voorgevel op gecementeerde plint met schijnvoegen. Houten kozijnen met luiken voorzien van ruit- en hartvormige lichtopeningen. Licht getoogd deurtje in geschilderde omlijsting met oren en getoogd waterlijstje. Rechter zijaandak met muurvlechtingen.

Ten zuiden, dwarsschuur met in het zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat) hoger opgetrokken doorrit en ervoor mestvaalt.

Bron: Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1989

Relaties

maakt deel uit van Kasteel Te Velde met omgeving

Gerolfsweg 4, Veldestraat 73-83 (Deinze)

maakt deel uit van Veldestraat

Veldestraat (Deinze)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.