erfgoedobject

Industriecomplex

bouwkundig element
ID: 3554   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3554

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Industriecomplex
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

  • omvat de aanduiding als beschermd monument Stadswoning De Mol
    Deze bescherming is geldig sinds 13-12-1977

Beschrijving

Industrieel complex heden met grosso modo U-vormige aanleg rondom een kleine rechthoekige binnenplaats, die op het vermelde waterstraatje na grosso modo overeenkomt met de Popp-kaart van 1868-1869. Sinds 1874 brouwerij "De Dijle", heden leegstaand.

"De Mol". Fraai diephuis van drie bouwlagen en oorspronkelijk drie traveeën onder gecombineerd zadeldak (nok loodrecht op en parallel aan de straat, Vlaamse pannen), van 1657. Bak- en zandstenen voorgevel met in- en uitgezwenkte top en verrijkt met muurankers, speklagen en hoekblokken. Zandstenen parement voor de begane grond, lage gepikte en afgeschuinde sokkel. Rechthoekige verlaagde vensters, voormalige kruiskozijnen, met bewaarde dagkanten onder deels zichtbaar accoladevormig en wigvormig ontlastingssysteem. Linkertravee - oorspronkelijk met deur - sinds 1859 verscholen achter bakstenen pakhuis (zie bouwaanvraag). Tweeledige top aangegeven door druiplijsten, en begrensd door voluten onder driehoekig fronton; deels gedichte zoldervensters met hoekconsooltjes, verweerde cartouche en oculus erboven. Zijpuntgevel rechts ter vervanging van oorspronkelijke trapgevel - zoals aangegeven door een paar resterende treden: meestal gedichte luikgaten onder zandstenen druiplijsten. Achtergevel met aangepaste muuropeningen, sporen van gedichte kruiskozijnen.

Bedrijfsgebouwen. Toegang vanuit de straat langs overbouwde steekboogpoort. Bakstenen straatgevel van twee bouwlagen, uit het laatste kwart van de 19de eeuw (?). Rechthoekige spaarnis met kleine steekboogvensters; mezzanino onder overhoekse baksteenfries en kroonlijst.

Bakstenen bedrijfsgebouw van drie bouwlagen onder in elkaar verwerkte zadeldaken (Vlaamse pannen), uit de eerste helft van de 19de eeuw (?). Binnenplaatsgevels met getoogde muuropeningen, al dan niet van roeden voorzien, geheel of half gedicht. Op de begane grond, overdekte ruimten onder lessenaarsdak; aan straatzijde en ten noorden met houten balkenconstructie op gietijzeren kolommen; ten westen in het laatste kwart van de 19de eeuw (?) toegevoegde steekboogarcade, heden deels gedicht, onder baksteenfries.

Achtergevel aan de Dijle. Doorlopende, verankerde gevelwand met kelderverdieping op gepikte plint; veertien traveeën geritmeerd door getoogde muuropeningen, waaronder vele gedicht. Sporen van zandstenen hoekblokken.

Noordwesthoek (later) hoger opgetrokken in de vorm van vierkante toren onder afgeknot tentdak (voormalige mouttoren?).

Binnenconstructie. Bakstenen steekbooggewelven tussen I-balken met ijzeren verbinding. Toren met ijzeren trekstangen, bewaard houten dakgebint met kruisverbinding.

Achtergebouwen met bewaarde muurvlechtingen en steile dakhelling wijzen op de oudere aanleg en bebouwing.

Pakhuis loodrecht op "de Mol". Bakstenen constructie van drie bouwlagen en vijf traveeën onder schilddak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen), uit de tweede helft van de 19de eeuw ter vervanging van een vroeger diephuis van twee traveeën en drie bouwlagen, zie bouwaanvraag van 1859. Straatgevel geritmeerd door vlakke pilasters waartussen deels gedichte getoogde muuropeningen. Centrale travee met brede getoogde laaddeuren onder kleinere ophaaldeur met ijzeren hijsinstallatie onder hijsbalk.

Achtergevel. Vier traveeën, uitziend op de Dijle; gelijkaardige ordonnantie als links aanpalende gevel van bedrijfsgebouw; laadvenster in de tweede travee.

Interieur. Deels houten bevloering op kinder- en hergebruikte moerbalken, deels troggewelven tussen I-balken op gietijzeren kolommen.

  • STADSARCHIEF MECHELEN, Berlemont F., Persoonlijk archief: Drabstraat (Archief 1859).

Bron     : Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Eeman, Michèle, Kennes, Hilde, Mondelaers, Lydie
Datum  : 1984


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Industriecomplex [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3554 (Geraadpleegd op 15-10-2019)