erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID: 35555   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35555

Beschrijving

Achterin gelegen hoeve, eertijds zogenaamd huis van de molenaar, oude kern aangepast in de loop van de 19de eeuw en recent opgeknapt. De houten windmolen zogenaamd "Poeselmolen" lag iets verderop in de straat, aan het kruispunt met de Poekestraat. Vermoedelijk betreft het hier ook de hofstede in 1587 vermeld als het zogenaamd "Walleken" en in het landboek van 1639 als "een behuysde hofstede ende walleken", verwijzend naar een voormalige omgrachting.

Oorspronkelijk, boerenhuis van vier traveeën en flankerende stalletjes van elk één travee en één bouwlaag onder doorlopend zadeldak (pannen), gelegen in boomgaard afgesloten met hek tussen bakstenen pijlers. Thans aangepaste witgekalkte gevel op gecementeerde plint. Getoogde vensters met lekdrempels en luiken (vernieuwd). Nieuw aangebrachte deuromlijsting bij de recente "restauratiewerken" .

Ten oosten, stal met houten bebording onder zadeldak (pannen). Ten noorden, voormalig bakhuisje.


Bron     : Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 1989


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35555 (Geraadpleegd op 22-09-2020)