erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
35560
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35560
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen, in kern minstens opklimmend tot de 17de eeuw, doch grotendeels verbouwd. Erf afgesloten door vierkante bakstenen hekpijlers met ezelsrug, linker pijler met getralied niskapelletje.

Boerenhuis met zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (pannen, nok loodrecht op de straat). Witgekalkte, naar het oosten gerichte gevel op gecementeerde plint. Drie beluikte vensters met houten latei, waarvan twee houten kruiskozijnen. Gebogen deurtje in nieuw aangebrachte bakstenen omlijsting. Overkragend dakschild rustend op daklijstbalkjes. Rechts en links, zijaanbouwsels, respectievelijk onder zadel- en lessenaarsdak.

Aan de straat gelegen dwarsschuur onder zadeldak (pannen, nok parallel aan de straat), met aan de erfzijde in het dak hoger opgetrokken rechthoekige doorrit.


Bron     : Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35560 (Geraadpleegd op )