Parochiekerk Sint-Laurentius

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Deinze
Deelgemeente Poesele
Straat Poeseledorp
Locatie Poeseledorp 1A, Deinze (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Nevele (actualisaties: 08-05-2008 - 31-05-2008).
  • Adrescontrole Nevele (adrescontroles: 13-02-2008 - 13-02-2008).
  • Inventarisatie Nevele (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Laurentius

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Laurentius: orgel
gelegen te Poeseledorp 1A (Deinze)

Deze bescherming is geldig sinds 19-08-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kerk met omringend kerkhof met hek tussen bakstenen pijlers met vaasbekroning naar ontwerp van architect 't Kindt (Nevele) van 1861.

Reeds vermeld in 1121, wanneer de kerk door de bisschop van Doornik onder patronaat van Sint-Baafs gesteld wordt. Volgens De Potter, tot 1631 een eenvoudig dorpskerkje met stro afgedekt en zonder klok. Wederopbouw (boven de oude funderingen) naar ontwerp van J.-A. Clarysse in 1850, voltooid in 1852. Inwijding door Mgr. Delebecque in 1855. Toren en één sacristie na oorlogsschade in 1918 hersteld. Recentere herstelling aan steunberen en vensters. Opgetrokken uit verschillende soorten baksteen en natuursteen.

De plattegrond vertoont een hallenkerk met driebeukig schip van vier traveeën met achtkantige westtoren, vijfzijdig afgesloten koor met noordelijke en zuidelijke sacristie, zijkoren met driezijdige afsluiting, doch niet naar buiten uitgebouwd.

Westgevel met vooruitspringende puntgevel met spitsboogportaal en dito vensters, gevat in een grote nis met drieledige spitsboog. Boven de ingang, stenen beeld van de Heilige Laurentius door de Poeselse beeldhouwer B. Van Haver (midden 19de eeuw). Boven dit middenrisaliet achthoekige toren met spitsboogvormige galmgaten onder leien spits.

Zijbeuken met drieledige spitsboogvensters met gietijzeren roedeverdeling tussen de versneden steunberen. Sacristieën onder schilddaken.

Interieur. Beuken gescheiden door samengestelde pijlers, waaronder met plaasteren heiligenbeelden. Gordelbogen rustend op bladkapitelen van muurpilasters. Overwelfd met koepelende kruisribgewelven. Polychromie in het koor met zeven composities uit het leven van Christus en de Heilige Laurentius, aangebracht in de jaren 1870 door Th. Janssens (Nevele); na het bombardement van de Eerste Wereldoorlog gerestaureerd.

Mobilair. Schilderij: Heilige Donatus, met op de achtergrond de kerk en de pastorie van Poesele, door Scheyrs (Gent) van circa 1860.

Neogotisch meubilair geplaatst door pastoor A.F. Cruyl in de jaren 1870. Neogotisch hoofdaltaar met op de tafel drie nissen met centraal bas-reliëf in imitatiemarmer: "Bewening", geflankeerd door de beelden van de HH. Petrus en Paulus. Tabernakel en retabel in polychromie van L. Blanchaert, circa 1877. Zijaltaren toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw (ten noorden) en Heilige Jozef. Eiken neogotisch koorgestoelte van L. Blanchaert (tweede helft van de 19de eeuw). Communiebank met inscriptie "Anno 1874/ Pastore A.F. Cruyl". Eiken kansel. Biechtstoel met reliëf van Heilige Petrus in rocaille in gebogen fronton en één neogotische biechtstoel. Orgel door L. Lovaert (Nevele) van 1870, orgelkast door L. Blanchaert.

Overluifelde calvarie tegen de eerste blinde travee van de rechter zijgevel van de hand van Oscar Sinia.

16de-eeuwse grafsteen met voorstelling van de Poeselse baljuw Gheerot de Runter en zijn echtgenote Lysbette Bultinck, ingemetseld in de buitenmuur van het koor.

  • BOLLAERT A., Iets over oude grafstenen in de kerk van Poesele, in Het Land van Nevele, XVII, 4, 1986, p. 262-267.
  • VAN CLEVEN J., J.-A. Clarysse (1814-1873) priester-architekt. Een studie van zijn kerkelijke bouwkunst, onuitgegeven licentiaatsverhandeling Rijksuniversiteit Gent, 1975, p. 76-100.

Bron: Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Lanclus, Kathleen

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Poeseledorp

Poeseledorp (Deinze)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.