erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
35592
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35592
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen opklimmend tot de 18de eeuw. Ten noorden, boerenhuis van zeven traveeën met vernieuwde, gecementeerde gevel onder zadeldak (pannen) tussen zijaandaken afgewerkt met muurvlechtingen. Daklijst rustend op witgeschilderde houten modillons. Gewitte achtergevel met kleine raampjes, links van opkamer boven kelder.

Ten oosten, dwarsschuur met gewitte gevel onder zadeldak (pannen) met sporen van muurvlechtingen; gedateerd in balk "1867"; centrale rechthoekige doorrit.

Ten noordwesten, bakhuisje met gewitte gevels onder pannendaken.


Bron     : Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35592 (Geraadpleegd op )