erfgoedobject

Kasteel Ter Ramen met park

bouwkundig / landschappelijk element
ID
35655
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35655

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kasteel Ter Ramen met park
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kastelen met omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Kasteel Ter Ramen
  Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Achterin gelegen, aanvankelijk enkelvoudig rechthoekig omgrachte buitenplaats ten oosten grenzend aan de toegangsdreef van "Kasteel Te Lande". Beboomde tuin voornamelijk aan de zuid-, zuidwest- tot noordkant ingesloten door omgevende villabouw. Gedeeltelijk bewaarde noordelijke gracht.

Classicistisch rechthoekig herenhuis met symmetrische dubbelhuisopstand en oostelijk georiënteerde voorgevel. Breedhuis van twee bouwlagen en oorspronkelijk slechts vijf traveeën, onder zadeldak (Vlaamse pannen), uit midden 18de eeuw. Aan weerszij uitgebreid met twee traveeën (zie bouwnaden), aan de zuidkant al in de 19de eeuw, maar aangepast met vergroting aan de noordzijde, naar verluidt in midden 20ste eeuw. Voor- en achtergevel gelijkaardig uitgewerkt met dezelfde ordonnantie. Rozegekalkte bakstenen lijstgevels met verticaliserend gevelritme verkregen door de per travee verbonden vlakke witgepleisterde omlijstingen rond de hoge getoogde vensters. Drie traveeën breed driehoekig fronton boven de deurtravee: voorzien van centrale oculus en onder de architraaflijst aanzettend op twee stucconsoles. Gebogen deur in een geprofileerde hardstenen omlijsting met rococo-inslag, onder een rechte druiplijst. Voorts een breed witgepleisterd hoofdgestel met gelede architraaf, vlakke fries en kroonlijst. Bewaarde stucdecoratie in rococostijl op de schoorsteenboezem en bepleisterde zoldering in het centrale deel van de woning.

Ten noordoosten, haakse 20ste-eeuwse aanbouw met plat dak voorzien van een korfboogvormige doorrit en rechts gelijke koetspoorten; lijstgevel met bepleistering en beschildering aansluitend bij de woning.


Bron: BOGAERT C. & VERBEECK M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12n2, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Verbeeck, Mieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Kasteelpark

Het kasteel ter Ramen is gelegen in een park dat ten noorden wordt begrensd door een gracht, die oorspronkelijk het gehele perceel omsloot. Een tuinbrug verbindt het kasteel met een oude moestuin met bewaarde moestuinmuur. Door verkaveling is de parkstructuur ten westen van het kasteel (nu de Ter Ramenlaan) verdwenen.

Auteurs: Claeys, Dries
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties

 • Is deel van
  Destelbergen

 • Is deel van
  Kastelensite Destelbergen en Sint-Amandsberg


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Kasteel Ter Ramen met park [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35655 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.