Kasteelhoeve Hof ter Meeren

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Destelbergen
Deelgemeente Destelbergen
Straat Eenbeekstraat
Locatie Eenbeekstraat 40, Destelbergen (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Destelbergen (actualisaties: 13-03-2008 - 17-03-2008).
  • Adrescontrole Destelbergen (adrescontroles: 01-02-2008 - 29-02-2008).
  • Inventarisatie Destelbergen (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteelhoeve Hof ter Meeren

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Kasteel Ter Meeren

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kastelen met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 23-01-1981.

Beschrijving

Naar verluidt zogenaamde "Hof ter Meeren", voormalige kasteelhoeve bij het ernaast gelegen gelijknamige kasteel. Boerenhuis en daarbij aansluitende voormalige hovenierswoning palend aan de oostelijke perceelsgrens van het kasteeldomein.

Boerenhuis van één bouwlaag en zes traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok loodrecht op de straat), waarschijnlijk opklimmend tot de eerste helft van de 17de eeuw maar met aanpassingen onder meer uit de 20ste eeuw. Rechts een zijaandak met muurvlechtingen. Verankerde en gewitte bakstenen voorgevel (oost) op gepikte plint. Twee puntvormige dakvensters boven de rechtse travee. Hoge rechthoekige benedenvensters met zandstenen bovendorpel en naar verluidt voorheen voorzien van kruiskozijnen. Lage korfboogdeur onder een dakvenster. In de rechtse zijpuntgevel van links naar rechts: deur onder een rondbogige rollaag, ernaast een strekse ontlastingsboog en verder een deels gedichte ovale oculus. Centrale omlijste topoculus. Houten zoldering met moerbalken aanzettend op zandstenen consoles.

Ten noordoosten aangebouwd en aangepast bedrijfsgebouw, voorheen met schapenstallen. Gewitte bakstenen erfgevel met schuin oplopende steunberen en afgelijnd door een getrapte daklijst. Ten zuidoosten, aan de straatkant, bouwvallig en gewijzigd bakstenen bakhuisje van het samengestelde type.

Voormalige hovenierswoning: tegen de linkse zijgevel van de boerenwoning aangebouwd onderkelderd boerenhuis van één bouwlaag en drie traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), met linkse zijaandak met muurvlechtingen, vermoedelijk daterend uit de 18de eeuw. Een weinig achteruitspringende gewitte en verankerde bakstenen lijstgevel met centraal puntvormig dakvenster. Oorspronkelijke voorgevel maar met grotendeels gedichte vroegere muuropeningen, behalve de lage kelderdeur met houten latei en een deel van het getoogd opkamervenster in de eerste travee. Sporen van een rechthoekig venster met duimen, een kelderraam en mogelijk ook een deur. Westgevel in de tuin van "Kasteel Ter Meeren". Verankerde en gewitte lijstgevel met centrale rechthoekige deur voorzien van houten tussendorpel en blind bovenlicht. Twee gedichte, gebogen keldervensters en twee vensters met luiken. Een gedicht steekbogig opkamervenster in een rechthoekige bepleisterde omlijsting in de zijpuntgevel.

Bron: Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1989

Relaties

maakt deel uit van Kasteel Ter Meeren

Eenbeekstraat 44, Destelbergen (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.