erfgoedobject

Hotel Mockenborgh

bouwkundig element
ID: 3570   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3570

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hotel Mockenborgh
    Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019

  • is aangeduid als beschermd monument Hotel Mockenborgh
    Deze bescherming is geldig sinds 03-06-1986

Beschrijving

In de 16de eeuw eigendom van Jean van Mockenborgh, omvattende het eigenlijke hotel met stallen, aanhorigheden en tuin, uitkomend in de Schoolstraat. Nadien in het bezit van verschillende aanzienlijke personen. In 1897 aangekocht door commandant Albert le Maire (1859-1935). Oorspronkelijk met puntgevel aan straatzijde, gesloopt eind 18de of begin 19de eeuw (?).

Heden empire getinte lijstgevel - enkelhuisopstand - van drie bouwlagen en vijf traveeën onder schilddak (nok parallel aan de straat, kunstleien), uit de eerste helft van de 19de eeuw. Bepleisterde en witgeschilderde geknikte voorgevel met rechthoekige vensters op arduinen lekdrempels, beneden beluikt, op de derde bouwlaag van ijzeren leuningen voorzien. Bel-etage met rondboogvormige empirevensters in een geprofileerde omlijsting, op tot kordon doorgetrokken lekdrempels. Begane grond met geaccentueerde linkerpoorttravee: rechthoekige poort in een vlakke arduinen omlijsting onder druiplijst op acanthusbladconsoles, fungerend als balkonplaat met ijzeren empireleuning. Bijkomende rechthoekige deur rechts, in een arduinen omlijsting.

Mooi interieur met onder meer een eiken trap in barokstijl, met gedraaide balusters; bel-etage: houten wandbekleding in neo-Vlaamserenaissance-stijl en 18de-eeuwse marmeren schouw.

Haakse achtergebouwen onder zadel- en tentdaken: deels bewaarde oude kernen met latere cementbekleding en aangepaste muuropeningen; deels uitbreidingen uit het einde van de 19de eeuw.

Ten noordwesten: bewaarde doch slechts gedeeltelijk zichtbare vierkante huistoren in traditionele bak- en zandsteenstijl, uit de 16de eeuw (?); aflijnende speklagen en bekronend gebogen tentdak op karbeeltjes.


Bron     : Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Eeman, Michèle, Kennes, Hilde, Mondelaers, Lydie
Datum  : 1984


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hotel Mockenborgh [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/3570 (Geraadpleegd op 15-08-2020)