erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
35716
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35716
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Grote hoeve met losse bestanddelen gelegen ten oosten van de Panhuisstraat en van een reeds in de tweede helft van de 18de eeuw verlaten rechthoekige omgrachte site waarvan de zuidelijke walgracht naast de toegangsdreef deels bewaard bleef. Min of meer rechthoekig boerenerf waarrond de hoevegebouwen geschikt staan met evenwijdige nokrichting. Boerenhuis ten noorden met naar het zuiden georiënteerde voorgevel; één bouwlaag en zeven traveeën, onder zadeldak (Vlaamse pannen), aanpassing en vergroting uit de 19de eeuw van een ouder boerenhuis. Sporen van een smallere en lagere puntgevel met muurvlechtingen in de linker zijgevel. Verankerde en gewitte bakstenen gevels op omlopende gepikte plint. Drie rechthoekige vensters met luiken en één met tralies op hardstenen lekdrempel in de voorgevel. Een lagere rechthoekige deur en aflijnende hanggoot. Berghok met lessenaarsdak tegen de linker zijgevel. Achterkeuken van drie traveeën breed onder het verlengd en opgetrokken achterdakschild.

Ten zuiden een vrij merkwaardige grote bakstenen bedrijfsvleugel (dwarsschuur met stallen), onder zadeldak (Vlaamse pannen) waarschijnlijk uit de 18de eeuw. Links aandak met muurvlechtingen, rechter zijpuntgevel met sporen van muurvlechtingen. Verankerde en gewitte bakstenen erfgevel met gepikte plint en dakoverstek op daklijstbalkjes. Een brede lage korfboogpoort in de tweede travee. Aanbouw onder lessenaarsdak met aangebouwde schoorsteen tegen de rechter zijgevel. Tegen de erfgevel van de schuur aangebouwde brede open wagenloods (?) met pannen zadeldak dat vooraan rust op vijf gewitte vierkante bakstenen pijlers; horizontale houten bebording tegen de zijtoppen.

Ten westen een gewit enkelvoudig bakstenen bakhuis van twee traveeën onder pannen zadeldak en met een rechthoekige deur in de voorpuntgevel.

Ten oosten een kleine gewitte rechthoekige bakstenen stal met pannen zadeldak. Een ijzeren hooiopper met golfplaten zadeldak op polonceauspanten ten noordoosten.


Bron     : Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35716 (Geraadpleegd op )