erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
35726
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35726
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Boerenerf met inrijpoort en weinig relevante hoevegebouwen uit de tweede helft van de 19de eeuw achterin een boomgaard. Vermeldenswaardig omwille van het lokaal historisch belang van de site. Gesitueerd ter hoogte van het zogenaamd "Sint-Pietershof", een voormalige pachthoeve van de petantie van de Gentse Sint-Pietersabdij. Afgebeeld op een kaart van 1613 als een cirkelvormig omgrachte hoeve met losse bestanddelen, inrijpoort tegenover de rechte toe gangsdreef vanaf de Dendermondsesteenweg (huidig aanvangsdeel van de straat) en met vermoedelijk een duiventoren midden op het erf van de abdijhoeve. Als hofstede met circulaire walgracht aan de rand van de kouterrug in oorsprong zeker opklimmend tot de late middeleeuwen en door sommige auteurs geïdentificeerd met een in 1281 vermelde hofstede van Sint-Pieters; mogelijk zelfs aan te wijzen als zetel van de heerlijkheid Sint-Pieters te Destelbergen. Gezien haar ligging in de directe nabijheid van de dorpskerk aan de oude heirweg van Gent naar Dendermonde, zou het Sint-Pietershof de voortzetting kunnen zijn van een oude nederzetting, de "villa Thesla" die met een bijbehorende bidplaats in 962 werd geschonken aan de Sint-Pietersabdij.

In de huidige perceelsstructuur van de omgeving van de hoeve is het vroeger omgrachte Sint-Pietershof nog herkenbaar. Op het noordwestelijk deel van het hof bevindt zich nog een rij aangepaste boerenarbeidershuisjes (nummer 54-58) uit de tweede helft van de 19de eeuw met oudere kern (?) ter hoogte van een vroeger hoevegebouw. De walgracht werd gedempt in de loop van de 20ste eeuw, het zuidwestelijk deel van het erf werd verkaveld en bebouwd in het derde kwart van de 20ste eeuw. De huidige bescheiden hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw met deels gemoderniseerde woning beslaat slechts de zuidoostelijke helft van het vroeger erf van de abdijhoeve. Bovengronds metselwerk van de abdijhoeve bleef zichtbaar bewaard in de twee gewitte rechthoekige bakstenen hekpijlers met gepikte plint, hengsels, ezelsrug met pannen boven een getrapte baksteenlijst. De zwaardere linker pijler met aansluitend recht stuk muur vertoont een verticale uitspringende natuurstenen lijst met sponning (vroegere dagkant van de oude toegangspoort ?).

  • Rijksarchief Gent, Sint-Pieters I, nummer 139.
  • POELMAN R. - VAN LEUVEN P., Gedenkboek parochie Destelbergen 1984 , Destelbergen, 1984, p. 12.

Bron     : Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35726 (Geraadpleegd op )