Kasteelhoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Destelbergen
Deelgemeente Destelbergen
Straat Zevensterrede
Locatie Zevensterrede 5, Destelbergen (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Destelbergen (actualisaties: 13-03-2008 - 17-03-2008).
  • Adrescontrole Destelbergen (adrescontroles: 01-02-2008 - 29-02-2008).
  • Inventarisatie Destelbergen (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteelhoeve van Kasteel Crabbenburg

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Kasteeldomein Crabbenburg: boerenhuis van de kasteelhoeve
gelegen te Zevensterrede 5 (Destelbergen)

Deze bescherming is geldig sinds 23-01-1981.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Buitenplaats Kasteel Crabbenburg

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Kastelen met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 23-01-1981.

Beschrijving

Voormalige kasteelhoeve van "Kasteel Crabbenburg". Hoeve met losse bestanddelen, uit midden 19de eeuw. Merkwaardig boerenhuis van één bouwlaag en drie traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), met voorpuntgevel (op het westen) in "plaaster"-neogotische stijl. Bepleisterde en beschilderde puntgevel afgelijnd door een hardstenen spitsbogenfries en met een verhoogde top. Twee spitsboogvormige benedenvensters met Y-vormig houtwerk en twee ronde oculi met fijn traceerwerk als zoldervensters erboven. Centrale vleugeldeur in een spitsboogvormige hardstenen omlijsting op neuten en imposten. Blind bovenlicht met Y-vormige verdeling. Spitsboogvormig drielicht in de top op afgeronde natuurstenen lekdrempel. Zijgevels voorzien van rechthoekige muuropeningen en een eenvoudige rechte daklijst. Rechthoekig zoldervenster in een spitsboogveld voor de achterpuntgevel.

Ten noorden: lang, gewit bakstenen bedrijfsgebouw (dwarsschuur met verhoogde schuurpoort, stallen en wagenhuis) onder een steil zadeldak (mechanische pannen), uit de 19de eeuw. Getrapte daklijst met een houten dakvenster. Ten oosten in het verlengde van voornoemd gebouw: een gewitte bakstenen stalvleugel onder zadeldak (Vlaamse pannen), met dakoverstek. Ten oosten achter het woonhuis: een afzonderlijk gewit bakstenen bakhuis uitgebreid met een berghok.

Bron: Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1989

Relaties

maakt deel uit van Destelbergen

Destelbergen (Destelbergen)

maakt deel uit van Kasteeldomein Crabbenburg

Eenbeekstraat 32, Destelbergen (Oost-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.