Kasteelhoeve van Kasteel Ocket

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Destelbergen
Deelgemeente Heusden
Straat Aelmeersstraat
Locatie Aelmeersstraat 1-3, Destelbergen (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Destelbergen (actualisaties: 13-03-2008 - 17-03-2008).
  • Adrescontrole Destelbergen (adrescontroles: 01-02-2008 - 29-02-2008).
  • Inventarisatie Destelbergen (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Kasteelhoeve van Kasteel Ocket

Deze bescherming is geldig sinds 05-12-1995.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Neogotisch hoevecomplex, kasteelhoeve van Kasteel Ocket

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Aelmeersstraat en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 05-12-1995.

Beschrijving

Voormalige kasteelhoeve van het verderop gelegen "Kasteel Ocket", volgens archiefgegevens gebouwd circa 1875 door advocaat E. Delecourt. Neogotisch hoevecomplex met gesloten rechthoekige binnenkoer en een rechte toegangsdreef. Noordelijke en oostelijke kant van het binnenerf afgesloten door een muur met doorgang naar de vroegere moestuin (noorden), in de zuidoostelijke hoek naar het aanpalend weiland en in de zuidwestelijke hoek met brede spitsboogpoort naar de achterin gelegen bijgebouwen. Twee vleugels ingeplant aan de zuid- en westzijde van de binnenplaats. Aanvankelijk besloeg het woonhuis slechts de vijf middelste traveeën van de hoofdvleugel (zuiden). De vroegere bedrijfsgebouwen aan weerszij van het dubbelhuis met L-vormige plattegrond werden in 20ste eeuw in aangepaste stijl verbouwd om de woning uit te breiden. Personeelswoning, stallen en koetshuis in de westvleugel.

Bakstenen constructie van één bouwlaag met zadeldaken (Vlaamse pannen), uitgewerkt met veel zin voor detail: met decoratieve baksteenlijsten versierde schoorstenen, steile tuitvormige dakvensters van verschillende grootte en aandaken met muurvlechtingen en schouderstukken aanzettend op geprofileerde zandstenen consoles. Veelvuldig aangebrachte lelie-ankers. Karakteristiek zijn ook de spitsboogvormige spaarvelden, de zandstenen dorpels van vensterkozijnen variërend van kleine bolkozijnen tot brede vierlichten. Daklijsten met rechte muizentand en houten goot. Centrale deurtravee van de vroegere boerenwoning gemarkeerd door een achtkantige toren van twee geledingen met een ingesnoerde leien spits met ijzeren bekroning die hoog boven de daknok oprijst.

Bron: Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Aelmeersstraat

Aelmeersstraat (Destelbergen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.