Kapelletje van het Klaverken

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Kapel van de Onbevlekte Maagd en Moeder Gods Maria
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Destelbergen
Deelgemeente Heusden
Straat Hoorlingstraat
Locatie Hoorlingstraat zonder nummer, Destelbergen (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Destelbergen (actualisaties: 13-03-2008 - 17-03-2008).
  • Adrescontrole Destelbergen (adrescontroles: 01-02-2008 - 29-02-2008).
  • Inventarisatie Destelbergen (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Kapelletje van het Klaverken

Deze bescherming is geldig sinds 05-12-1995.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapelletje van het Klaverken of kapel van de Onbevlekte Maagd en Moeder Gods Maria

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Aelmeersstraat en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 05-12-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kapelletje van het Klaverken of kapel van de Onbevlekte Maagd en Moeder Gods Maria, gesitueerd aan de noordzijde van de straat ter hoogte van Kasteel Soupart. Neogotische bakstenen wegkapel op rechthoekige plattegrond: baksteenbouw met zandstenen decoratie. Jaartal 1855 midden op de beglazing van het getraceerd bovenlicht. Opschrift aangebracht op emailtegels tegen de binnenmuur: "Deze kapel werd gebouwd door jonkvrouw félicie françoise d'Hoop de Syngem in 1855 en gerestaureerd door haar achterkleinneef Xavier d'Hoop in 1974". Leien zadeldakje voorzien van een natuurstenen kruis boven de voorpuntgevel en een klokkenstoel achteraan. Versneden slanke steunberen tegen de hoeken en midden de zijgevels. Een spitsboogdeur in een geprofileerde omlijsting in de voorgevel; voorts drie omlijste radvensters. Klaverbladvormige zandstenen gevelsteen boven de deur.

Omlopende geprofileerde daklijst op een fijne zandstenen spitsbogenfries. Interieur met marmeren stichtingssteen en een Mariabeeld met Kind op een neogotisch houten altaar achter een ijzeren hek.

Bron: Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1989

Aanvullende informatie

De marmeren stichtingssteen heeft volgend opschrift: "In het jaer des heeren 1855, den 24 October: heef Zijne hoogw. Ludovicus Josephus Delebecque, XXI Bisschop van Gent, deze kapel gewijd, en verleent 40 dagen aflaet, eens daegs te verdienen voor alle kristene geloovige, die in deze kapel godvrugtiglijk zullen bidden 3 mael den Onzen Vader en 3 mael den Weest Gegroet ter eere van de Onbevlekte Maegd en Moeder Gods Maria".

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO001044, Kasteelhoeve van kasteel Ocket, kapelletje van het Klaverken, boerenhuis en tolhuis, kasteel Stas de Richelle met koetshuis en hovenierswoning, Aelmeersstraat en omgeving (VERBEECK M & VAN DEN BOSSCHE H., 1995).

Daemen, Caroline (07-09-2015 )

Relaties

maakt deel uit van Aelmeersstraat en omgeving

Aelmeersstraat 1-9, 2-4, Hoorlingstraat zonder nummer, Meersstraat 29-45, 46-50, Scheldetragel 1-8, Steenakkerstraat...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.