erfgoedobject

Kapelletje van het Klaverken

bouwkundig element
ID
35786
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35786

Juridische gevolgen

Beschrijving

Kapelletje van het Klaverken of kapel van de Onbevlekte Maagd en Moeder Gods Maria, gesitueerd aan de noordzijde van de straat ter hoogte van Kasteel Soupart. Neogotische bakstenen wegkapel op rechthoekige plattegrond: baksteenbouw met zandstenen decoratie. Jaartal 1855 midden op de beglazing van het getraceerd bovenlicht. Opschrift aangebracht op geëmailleerde tegels tegen de binnenmuur: "Deze kapel werd gebouwd door jonkvrouw félicie françoise d'Hoop de Syngem in 1855 en gerestaureerd door haar achterkleinneef Xavier d'Hoop in 1974". Leien zadeldakje voorzien van een natuurstenen kruis boven de voorpuntgevel en een klokkenstoel achteraan. Versneden slanke steunberen tegen de hoeken en midden de zijgevels. Een spitsboogdeur in een geprofileerde omlijsting in de voorgevel; voorts drie omlijste radvensters. Klaverbladvormige zandstenen gevelsteen boven de deur.

Omlopende geprofileerde daklijst op een fijne zandstenen spitsbogenfries. Interieur met marmeren stichtingssteen en een Mariabeeld met Kind op een neogotisch houten altaar achter een ijzeren hek.


Bron     : Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 1989

Aanvullende informatie

De marmeren stichtingssteen heeft volgend opschrift: "In het jaer des heeren 1855, den 24 October: heef Zijne hoogw. Ludovicus Josephus Delebecque, XXI Bisschop van Gent, deze kapel gewijd, en verleent 40 dagen aflaet, eens daegs te verdienen voor alle kristene geloovige, die in deze kapel godvrugtiglijk zullen bidden 3 mael den Onzen Vader en 3 mael den Weest Gegroet ter eere van de Onbevlekte Maegd en Moeder Gods Maria".

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO001044, Kasteelhoeve van kasteel Ocket, kapelletje van het Klaverken, boerenhuis en tolhuis, kasteel Stas de Richelle met koetshuis en hovenierswoning, Aelmeersstraat en omgeving (VERBEECK M & VAN DEN BOSSCHE H., 1995).
Auteurs : Daemen, Caroline
Datum: 07-09-2015

Relaties

  • Is deel van
    Aelmeersstraat en omgeving


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kapelletje van het Klaverken [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35786 (Geraadpleegd op 23-04-2021)