erfgoedobject

Landhuis De Kollebloem

bouwkundig element
ID
35802
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35802
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Voormalige lusttuin met jachtpaviljoen, woonhuis en afhankelijkheden van A. Bouquiaux uit Gent, heden zogenaamd "De Kollebloem". Domein van 4 ha 3 a, landschappelijk interessant gebied omwille van de rij zandheuvels parallel aan de straat met een top van 15 m hoogte: vrij goed bewaard overblijfsel van een stuifduinmassief uit het tardiglaciaal. Terrein met kinderspeelplein, bijbehorende lokalen van het vakantiewerk "De Kollebloem", camping en clubhuis. Ten zuidwesten begrensd door het vroeger tracé van de buurtspoorlijn Gent-Wetteren met halte aan café "het Zandhekken". Een zijuitgang in het noordoosten tegenover de molen van de Loveldstraat. Stichting in 1950 van de V.Z.W. "De Kollebloem" door de vereniging van socialistische vrouwen en de socialistische jeugd voor de organisatie van vakantiewerking in de vorm van dagkuren voor kinderen uit Gent in de tuin van A. Bouquiaux. Later aankoop van het terrein, de bestaande gebouwen en toevoeging van verschillende nieuwe gebouwen door de V.Z.W.

Vroeger jachtpaviljoen, heden conciërgewoning. Houten woning van anderhalve bouwlaag in chaletstijl op plattegrond in de vorm van een Grieks kruis, gebouwd circa 1900. Twee zacht hellende kruisende zadeldaken (roofing). Lichtgeelgeschilderde verticaal beborde gevels met contrasterend donkerbruin verfwerk. Typische balkons tegen de vier uitspringende punttoppen.

Landelijke woning met links aanpalende vroegere stallen, onder zadeldak (pannen), gebouwd circa 1901, heden kantoor en jeugdherberg voor monitoren van vakantiewerk "De Kollebloem". Gewit bakstenen boerenhuis van één bouwlaag en vier traveeën met twee puntvormige dakvensters boven de voorgevel. Rechthoekige vensters met ijzeren latei en een, naar verluidt gerecupereerde, gesculpteerde oude kapeldeur in de rondboogvormige deuropening. Twee rondboogvensters met originele roedeverdeling in de rechter zijpuntgevel.

Oorspronkelijke kippenkwekerij, later bewaarplaats van de archeologische vondsten verzameld door A. Bouquiaux heden clubhuis. Aangepast gewit rechthoekige bakstenen gebouw van vijf traveeën onder zadeldak (pannen), van circa 1901.


Bron     : Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Landhuis De Kollebloem [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35802 (Geraadpleegd op )