erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
35803
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35803

Juridische gevolgen

Beschrijving

Voormalige hoeve met losse bestanddelen. IJzeren toegangshek tussen gewitte bakstenen hekpijlers naast een aan de straat palende bijbouw van de boerenwoning. Ruim oost georiënteerd woonhuis van één bouwlaag en zes traveeën, onder zadeldak (rode Vlaamse pannen, nok loodrecht op de straat), in kern minstens opklimmend tot de 18de eeuw maar aangepast in de loop van de 19de en 20ste eeuw. Waarschijnlijk vroeger een tweegezinswoning. Sporen van muurvlechtingen op de rechter zijtop. Verankerde, gewitte en gecementeerde lijstgevel met schijnvoegen en vrij hoge getoogde muuropeningen. Rood- en witgeverfde vensterluiken. Tweede voordeur (lager en rechthoekig) rechts van de huidige. Houten goot aan de getrapte daklijst. Een gemetst tochtportaal binnen achter de voordeur. Achterkeuken onder verlengd achterdakschild. Twee haast vierkante vensters en een lage steekboogdeur in de achtergevel.

Interieur: bewaarde houten zoldering met versierde balkzool en sloffen voor de moerbalken, in de rechter kamer rustend op consoles. Twee brede Vlaamse open haarden met bakstenen schouwwangen en een versierde haardbalklijst. Houten opkamertrap naast kelderluik aan de achterzijde van de woning.

Aan de zuidelijke erfzijde: gewitte bakstenen bedrijfsvleugel met wagenhuis, dwarsschuur en stallen onder zadeldak (Vlaamse pannen).


Bron     : Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met losse bestanddelen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35803 (Geraadpleegd op )