Kasteel Buitenhof

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Kasteel De Wilde
Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Destelbergen
Deelgemeente Heusden
Straat Meersstraat
Locatie Meersstraat 31, Destelbergen (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Destelbergen (actualisaties: 13-03-2008 - 17-03-2008).
  • Adrescontrole Destelbergen (adrescontroles: 01-02-2008 - 29-02-2008).
  • Inventarisatie Destelbergen (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kasteel Buitenhof

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Aelmeersstraat en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 05-12-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Kasteel van wijlen notaris De Wilde, vroeger zogenaamd "Buitenhof" (volgens prentbriefkaart). Voormalige buitenplaats die minstens opklimt tot eerste helft 18de eeuw, vroeger met een brede enkelvoudige en haast vierkante omgrachting. Volgens archiefstukken was de heer doctor Paret, ingezetene, in 1778 belast met "een Behuysdene hofstede genaemt den hoybeere met den huyse van pesantie binnen en buiten wallet". In eerste helft 19de eeuw eigendom van de rentenier Paret. Begin van de jaren 1900 werd het bestaande eenvoudige rechthoekige gebouw op de site met walgracht door cementfabrikant A. Dutry-Massy aangepast en vergroot onder meer met een toren op de noordoostelijke hoek. Volgens een oude prentbriefkaart toen een kasteeltje van bak- en natuursteen. Door huwelijk later eigendom van notaris De Wilde. Naar verluidt in 1932 demping van de walgrachten en aanpassing van het kasteel met bijvoeging van de noordwestelijke vleugel.

Heden deels begroeid, bepleisterd en witgeschilderd kasteel van twee bouwlagen, onder snijdende schilddaken (leien). Inwendig geen onmiddellijk zichtbare sporen van een oudere kern. Vlakke lijstgevels met rechthoekige muuropeningen. Verankerde voorgevel met vensterluiken en hardstenen lekdrempel. Links vierkante hoektoren van drie geledingen met afgeschuinde hoeken en afgeknotte achtzijdige spits. Eenvoudige omlopende houten kroonlijst. Linker zijgevel en laatste travee van achtergevel met neogotische vensters: spitsboogvensters op bovenverdieping met afgeschuinde dagkanten en verzorgd houten traceerwerk met drielobben in het bovenlicht. Klok onder zadeldakkap tussen de twee benedenvensters van dezelfde zijgevel. Een geprofileerde daklijst met rozetten boven het spitsboogvenster in de achtergevel.

  • Rijksarchief Gent, Burggravie Gent, nummer 355, pagina 128.

Bron: Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1989

Relaties

maakt deel uit van Aelmeersstraat en omgeving

Aelmeersstraat 1-9, 2-4, Hoorlingstraat zonder nummer, Meersstraat 29-45, 46-50, Scheldetragel 1-8, Steenakkerstraat...

maakt deel uit van Meersstraat

Meersstraat (Destelbergen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.