Bijgebouwen van Kasteel Soupart

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Destelbergen
Deelgemeente Heusden
Straat Meersstraat
Locatie Meersstraat 48-50, Destelbergen (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Destelbergen (actualisaties: 13-03-2008 - 17-03-2008).
  • Adrescontrole Destelbergen (adrescontroles: 01-02-2008 - 29-02-2008).
  • Inventarisatie Destelbergen (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Bijgebouwen van Kasteel Soupart

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Aelmeersstraat en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 05-12-1995.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Naast de gedeeltelijk ommuurde moestuin in de noordwestelijke hoek van het park van "Kasteel Soupart" gesitueerd ensemble van vroegere bijgebouwen. L-vormige bakstenen vleugel van twee bouwlagen onder snijdende zadeldaken (Vlaamse pannen), waarvan beide uiteinden werden aangepast tot een afzonderlijke woning. Verschillen en naden in het metselwerk van de gevels wijzen op een ouder gebouw (koetshuis met stallen), uit 17de of 18de eeuw, dat in derde kwart 19de eeuw deels werd aangepast tot een woonhuis. Heden twee woningen met voorgevel in de zijpuntgevels. Rechthoekige ruimte tussen beide vleugels afgesloten door ijzeren hekken aan ijzeren pijlers met pijnappelbekroning op een lage bakstenen muur. Lijstgevels uitziend op de binnenplaats met grote gedichte rondbogen. Vijfzijdige uitbouw van twee verdiepingen tegen de straatpuntgevel voorzien van een centrale deur en getoogde vensters. Houten kroonlijst met decoratief uitgesneden houten dakrand. Op de zuidoostelijke hoek van voornoemde omheining elegante achtzijdige watertoren ongeveer gelijktijdig opgericht met het kasteel. Bak- en natuurstenen constructie van vier geledingen, onder leien spits, met eclectische inslag. Spievormige lichtopeningen op de eerste twee bouwlagen en twee rechthoekige deuren. Vlak omlijste oculi onder de overkragende bovenste verdieping met afwisselend een rechthoekig venster en een spitsboogvenster met punttop. Originele houten venstertraceringen. Twee ijzeren ladders verlenen respectievelijk toegang tot een deur met bordes op de tweede bouwlagen en een venster van de bovenste verdieping.

Bron: Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1989

Relaties

maakt deel uit van Aelmeersstraat en omgeving

Aelmeersstraat 1-9, 2-4, Hoorlingstraat zonder nummer, Meersstraat 29-45, 46-50, Scheldetragel 1-8, Steenakkerstraat...

maakt deel uit van Meersstraat

Meersstraat (Destelbergen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.