erfgoedobject

Hoeve Hof te Steenvoorde

bouwkundig element
ID
35924
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35924
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve bekend staand als het zogenaamd "Hof te Steenvoorde", voormalig neerhof van een verdwenen buitenplaats met tweedelige omgrachting waarvan een gedeelte paalde aan de Steenvoordestraat. Volgens een kaart van 1659 gemaakt op verzoek van het klooster van Nieuwenbosch te Gent was het goed toen "Byster" genaamd en bezat de hofstede een brug over de gracht die het neer- en opperhof scheidde. De buitenplaats behoorde in de eerste helft van de 19de eeuw toe aan Helias d'Huddegem uit Gent. Het kasteel werd midden 19de eeuw gesloopt. Alleen het neerhof en enkele andere aanhorigheden bleven bestaan. Een gedeelte van de noordelijke walgracht en van de vroegere toegangspoort bleef bewaard. Twee zware, gewitte vierkante bakstenen hekpijlers (18de eeuw) met geblokte pilasterversiering aan de straatkant, de linker met behouden siervaasbekroning en aansluitend stukje omheiningsmuur eindigend bij een kleinere pijler.

Hoeve van het langgestrekte type met centraal woonhuis, mogelijk opklimmend tot de 17de eeuw. Geen precieze datering mogelijk wegens de vele latere aanpassingen zowel van de gevels als van het interieur. Verankerd en gewit bakstenen gebouw van één verdieping onder zadeldaken (Vlaamse pannen), met naar het noorden georiënteerde voorgevel. Dubbelhuis van zes traveeën tussen gecementeerde aandaken. Drie rechthoekige vensters met sponning en duimen, recent houtwerk. Lage korfboogdeur onder een korfboogvormig dakvenster. Dakoverstek met golvende houten dakrand. Rechts aanleunende stalvleugel van vijf traveeën met puntvormig dakvenster in de tweede travee. Links aansluitende schuur van zeven traveeën met gedichte poorten.

Kleine losse bijgebouwen ten oosten uit de 19de eeuw. Een gewit bakstenen bakhuisje. Een voormalig huis van de paardenknecht: vrij hoge gewitte bakstenen bouw met schilddak (Vlaamse pannen), een klein getralied venster en smalle deur beide onder houten latei.

  • Rijksarchief Gent, Kaarten en plans, nummer 361.

Bron     : Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 1989


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Hof te Steenvoorde [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35924 (Geraadpleegd op 18-06-2021)