erfgoedobject

Hoeve Hof te Stijlvoorde

bouwkundig element
ID
35929
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35929
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Hoeve zogenaamd "Hof te Stijlvoorde", als zodanig vermeld in een notariële akte van 1705. Ten noordoosten van de hoevegebouwen bevindt zich een nagenoeg rechthoekig door brede walgrachten afgebakend terrein (thans met recente villabouw), mogelijk de oorspronkelijke site van het hof. Twee vierkante, witgekalkte bakstenen hekpijlers met pannen ezelsrug aan de straat. Linker hekpijler met aansluitende omheiningsmuur en vooruit geschoven bakhuisje deels verscholen onder struikgewas en geboomte.

Hoeve van het gemengde type: langgestrekte boerenwoning met aansluitende stal en een recente losstaande stalvleugel die een oudere gesloopte bedrijfsvleugel vervangt op het voorerf tegenover het boerenhuis. Verankerd en witgekalkt bakstenen boerenhuis van één bouwlaag met naar de straat gerichte voorgevel (op het zuidoosten), waarschijnlijk uit de 18de eeuw maar met latere aanpassingen en uitbreidingen. Mogelijk omvatte het oorspronkelijk huis slechts de vier lagere en middelste travee met steekboogvensters met luiken en een lagere getoogde deur onder een klimmend dakvenster. Rechts twee hoger opgaande traveeën met één hoog rechthoekig venster onder houten latei en met luiken. Een gedichte muuropening midden onder het kleine zoldervenster in de rechter zijgevel. Geen sporen van muurvlechtingen of aandaken. Getrapte daklijsten. Achterkeuken onder verlengd en opgetrokken achterdakschild, met twee getraliede vensters onder houten latei. Bijbehorende stallen met rechthoekige deuren en luiken eveneens onder houten latei. Vrij gaaf oorspronkelijk boereninterieur: woonkamer met blauwe vierkante gebakken vloertegels, houten wandbank, voormalige brede open haard met flankerende wandkasten, houten zoldering waarvan de moerbalk enerzijds versierd met een sleutelstuk met wolvetandmotief en anderzijds rustend op een muurpijler; originele deuren aan hengsels zonder houten kozijnen.

  • DE POTTER F. - BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten in de Provincie Oost-Vlaanderen, reeks I, deel 3, Gent, 1964-1970, p. 6.

Bron     : Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve Hof te Stijlvoorde [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/35929 (Geraadpleegd op )