erfgoedobject

Semi-gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
36045
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36045
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Hoeve met gedeeltelijk ommuurd vierkant erf met woonhuis ten westen, in L-vorm aangebouwde stallingen, schuur ten noorden en ten zuiden aan de straatzijde, overdekte berging en ijzeren hek tussen vierkante gewitte bakstenen hekpijlers met piramidale bekroning, aanleunend tegen laatst genoemd gebouw en de muur. Vierkant bakstenen gebouwtje onder tentdak in het midden van het erf.

Woonhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen, nok loodrecht op de straat), links met sporen van muurvlechtingen, boven de deur gedateerd 1777. Verankerde, gewitte bakstenen erfgevel op gepikte plint. Aflijnende geprofileerde band onder de daklijst. Getoogde vensters met sponning en duimen, 19de-eeuws houtwerk, en getoogde deur. Rechts aanleunende bakstenen stallingen van circa 1850.

Ten noorden, bakstenen schuur onder zadeldak (Vlaamse en cementpannen, nok parallel aan de straat) met rechts zijaandak met muurvlechtingen en luchtgaten, eveneens daterend uit de 18de eeuw.

Centraal vierkant gebouwtje, thans dienst doende als duivenhok en berging, van circa 1850, evenals de dienstgebouwen links en rechts van de toegang.


Bron: BOGAERT C. & VERBEECK M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12n2, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Semi-gesloten hoeve [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36045 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.