Brouwerij Vander Straaten

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gavere
Deelgemeente Asper
Straat Steenweg
Locatie Steenweg 37, Gavere (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gavere (actualisaties: 16-04-2008 - 18-04-2008).
  • Adrescontrole Gavere (adrescontroles: 25-02-2008 - 25-02-2008).
  • Inventarisatie Gavere (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Brouwerij Vander Straaten

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beschrijving

Voormalige brouwerij Vander Straaten (later Ceuterick) met woonhuis, vroegere koetshuizen en bedrijfsgebouwen ingeplant op de hoek met de Haagstraat tegenover de kerk.

Voormalig brouwershuis. Oorspronkelijk achterin gelegen landhuis van drie traveeën en twee en een halve bouwlagen onder schilddak, met bepleisterd parement en rondboogvormige vensters, uit de eerste helft van de 19de eeuw.

Thans aangepast woonhuis met circa 1950 vernieuwde voorgevel met brede rechthoekige vensters onder verlaagd nieuw schilddak.

Oorspronkelijk behouden koetshuizen, links en rechts van de voortuin (nok loodrecht op de straat) met bepleisterde binnentuingevels met rondboogarcade op pilasters. Links koetshuis thans Haagstraat nummer 1.

Voortuin afgesloten door ijzeren hekken tussen nieuwe bakstenen pijlers. Rechts aansluitende brouwerijgebouwen met verankerde gewitte bakstenen straatgevels met hoger opgetrokken centraal gedeelte met blinde rondboognissen op de begane grond en bekronende vierkante schoorsteen. Bedrijvigheid stopgezet in 1961.

Bron: Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1989

Relaties

maakt deel uit van Steenweg

Steenweg (Gavere)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.