Sint-Pieters- en Sint-Paulusgodshuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Gerechtstraat
Locatie Gerechtstraat 4, 10, Mechelen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Mechelen historische binnenstad (actualisaties: 01-01-2007 - 06-12-2007).
  • Adrescontrole Mechelen historische binnenstad (adrescontroles: 10-12-2007 - 10-12-2007).
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Sint-Pieters- en Sint-Paulusgodshuis

Deze bescherming is geldig sinds 21-06-1984.

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Sint-Pieters- en Sint-Paulusgodshuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Zandstenen muur met een rondboogpoort en bak- en zandstenen gebouw, overblijfselen van het voormalige Sint-Pieters- en Paulusgodshuis, in 1411 opgericht door Adam de Gorter.

In 1414 werd de stichting en bouw van een kapel met campanile goedgekeurd door de Paus. In 1580 werden de gebouwen verwoest door de Calvinisten en in de 17de eeuw opnieuw ingericht. Tijdens het Franse regime afgeschaft. In 1842-43 grotendeels afgebroken en vervangen door nummer 6 en 8. Volgens een plattegrond van 1808 omvatte het Godshuis de panden vanaf nummer 10 van de Gerechtstraat tot nummer 7 van de Augustijnenstraat met de zogenaamde "open plaatsen".

Nummer 4. Zandstenen muur op een dito sokkel met afschuining; een gedicht bolkozijn en een verankerde rondboogpoort onder druiplijst.

Nummer 10. Op het plan van 1808 aangeduid als "schuer ofte pack-huys". Verankerd bakstenen gebouw met knik van vijf en één travee en één bouwlaag onder steil zadeldak (Vlaamse pannen); zandstenen sokkel. Links, spitsboogvenster in een zandstenen omlijsting onder druiplijst; voorts hooggeplaatste bolkozijnen van zandsteen onder een overspannende ontlastingsboog; diefijzers.

Twee dakvensters onder een tuitgevel op schouderstukken. Links voorzien van bolkozijn; rechts twee boven elkaar gesitueerde rechthoekige vensters met zandstenen negblokken en dorpels. Uiterst rechts een latere rechthoekige poort onder houten latei. Latere bijbouw onder lessenaarsdak tegen achtergevel.

Interieur: zware moerbalken met versierde sloffen en kinderbalken. Oorspronkelijk gebint.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gerechtstraat

Gerechtstraat (Mechelen)

is gerelateerd aan Twee stadswoningen

Gerechtstraat 6-8, Mechelen (Antwerpen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.