Pastorie van de Sint-Bavokerk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gavere
Deelgemeente Baaigem
Straat Baaigemstraat
Locatie Baaigemstraat 352, Gavere (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gavere (actualisaties: 16-04-2008 - 18-04-2008).
  • Adrescontrole Gavere (adrescontroles: 25-02-2008 - 25-02-2008).
  • Inventarisatie Gavere (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Baaigem

Deze bescherming is geldig sinds 30-07-1982.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Oorspronkelijk gelegen langs het straatje dat leidde naar de fontein. Sinds de vergroting van de kerk en het kerkhof in 1912 gelegen achter de kerk, met de achtergevel palend aan de kerkhofmuur. Imposant dubbelhuis van vijf traveeën en thans twee bouwlagen (bovenverdieping toegevoegd in de 19de eeuw) onder zadeldak (mechanische pannen, nok loodrecht op de straat), oorspronkelijk met klokkenstoel, van 1789. Huidige ingang via een aanbouwsel met garage links. Oorspronkelijke voorgevel uitziend op de ommuurde tuin thans met 19de-eeuws beraapt parement. Vlak omlijste rechthoekige vensters (nieuw houtwerk) met duimen en centrale rechthoekige deur. Links en rechts aanleunende zijtravee onder lessenaarsdaken. Beschilderde bakstenen achtergevel met uitspringende middentravee onder schilddakje, toegevoegd eind 19de eeuw samen met de huidige ingang.

Behouden 18de-eeuws interieur met onder meer stucplafonds en schouwen in Lodewijk XVI-stijl en bordestrap met gesculpteerde trappaal.

Bron: Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1989

Relaties

maakt deel uit van Baaigemstraat (Baaigem)

Baaigemstraat (Gavere)

maakt deel uit van Dorpskom Baaigem

Baaigemstraat 311-337, 334-364, Grintweg 1, 2-4, Molenstraat, Muntekouter, Prinsenmolenstraat 1-3, 13-19,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.