erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
36088
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36088

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Volledig gesloten hoevecomplex schuin ingeplant ten oosten van de steenweg, op de grens met Munte. Op de kaart van Vander Maelen zogenaamd "De Klokke" en naar verluidt ook landbouwstokerij.

Gebouwencomplex op vierkante plattegrond met woonhuis ten zuiden, stallingen met schuur ten oosten en ten westen en poortgebouw en stallingen en doorrit ten noorden van het verharde binnenerf met centrale mestvaalt.

Woonhuis van vier en twee traveeën met één bouwlaag en steil zadeldak (thans kunstleien in plaats van stro) met rechts zijaandak met muurvlechtingen en bekronend bolornament, in kern opklimmend tot de 17de eeuw. Naast de deur, spiegels met opschrift "ANNO /1740"; zelfde jaartal op balk binnenin. Verankerde, grijsgeverfde erfgevel op gecementeerde plint. Centrale korfboogdeur links en rechts geflankeerd door twee rechthoekige vensters met vlakke omlijsting, sponning en sporen van zandstenen hoekblokken ter hoogte van de oorspronkelijke kruismonelen. Korfboogdeur met sponningsbeloop, in grijsgeschilderde omlijsting en met bekronende oculus met sluitsteen te dateren in de 17de eeuw, thans geflankeerd door geschilderde spiegels "ANNO /1740".

Interieur met dubbelhuisaanleg en centrale gang met links en rechts deuren, onder meer een korfboogdeurtje, naar de verschillende kamers. Rechts kamer met bewaarde balkenzoldering met zware moerbalk met versierde slof en inscriptie "G V: BULCKE - 1740". Een Geeraard Van den Bulcke werd in 1740 burgemeester van Baaigem. Vermoedelijk was hij eigenaar van deze hoeve en liet hij de inscriptie aanbrengen in een bestaande balk of de hoeve toen aanpassen.

Bakstenen achtergevel met behouden rechthoekige deur in vlakke omlijsting met zandstenen tussendorpel en lateiconsooltjes. Hooggeplaatst getralied kloosterkozijn van de opkamer in linker travee.

Links van het woonhuis, erfgevelzijde, korfboogdeurtje van de paardenstal en aansluitende oostvleugel met doorrit, staltravee en schuur onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok loodrecht op de straat). Poort en balken binnenin met ingegrifte initialen en jaartallen (1850, 1853, 1854, 1855).

Lagere westvleugel met koeienstallen en met onder meer rechthoekige en getoogde deuren (bewaarde houten deur).

Noordelijke straatvleugel met centrale doorrit links en rechts geflankeerd door stallen en wagenhuis met korfboogpoort in de straatgevel, onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok parallel aan de straat). Enkele behouden zandstenen hoekblokken aan de erfzijde van de doorrit.


Bron     : Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1989


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36088 (Geraadpleegd op 12-05-2021)