Molenaarswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gavere
Deelgemeente Baaigem
Straat Prinsenmolenstraat
Locatie Prinsenmolenstraat 16-18, Gavere (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gavere (actualisaties: 16-04-2008 - 18-04-2008).
  • Adrescontrole Gavere (adrescontroles: 25-02-2008 - 25-02-2008).
  • Inventarisatie Gavere (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Molenaarswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Baaigem

Deze bescherming is geldig sinds 30-07-1982.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig molenaarshuis. Imposant, achterin gelegen huis met bijhorende koetshuizen en grote volledig omhaagde tuin. Dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (cementpannen, nok parallel aan de straat); gebouwd in 1857 (zie jaartal op linker zijpuntgevel) op de plaats van het "Nieuwhof" of "Prinsenhof" waartoe de molen, sindsdien Prinsenmolen, behoorde. Later aangepast. Oorspronkelijk beraapte gevels, nog behouden in zij- en achtergevels. Voorgevel in het eerste kwart van de 20ste eeuw voorzien van witte geglazuurde tegels verrijkt met groene banden en bloemenfriezen op de borstwering en onder de gootlijst. Rechthoekige deur en vensters (vernieuwd houtwerk). Mooie gesmeed ijzeren voetschrapper in de vorm van een hond links van de deur. Links en rechts van het hoofdgebouw, later toegevoegde travee thans met vernieuwd bakstenen voorgevelparement. Linker zijvleugel met twee bouwlagen, in de zijgevel met gecementeerd, thans geschilderd parement verrijkt met Ionische pilasters en bekronende siervazen. Oorspronkelijk behouden achtergevel met beraapt parement en rechthoekige vlak omlijste vensters met bewaard houtwerk en persiennes op de begane grond.

Rechts van voortuin, vijf traveeën lange vleugel van de vroegere koetshuizen met gecementeerd parement, geritmeerd door pilasters en rondboognissen.

Links en rechts van de tuin, omhaagde weiden met fraaie ijzeren toegangshekken.

Bron: Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1989

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Baaigem

Baaigemstraat 311-337, 334-364, Grintweg 1, 2-4, Molenstraat, Muntekouter, Prinsenmolenstraat 1-3, 13-19,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.