Hotel Van der Gracht de Rommerswael

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Goswin de Stassartstraat
Locatie Goswin de Stassartstraat 11, 11A, Mechelen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Mechelen historische binnenstad (actualisaties: 01-01-2007 - 06-12-2007).
  • Adrescontrole Mechelen historische binnenstad (adrescontroles: 10-12-2007 - 10-12-2007).
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hotel Van der Gracht de Rommerswael

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

is beschermd als monument Klooster van de arme klaren

Deze bescherming is geldig sinds 11-09-1968.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Goswin de Stassartstraat en aanpalende straten

Deze bescherming is geldig sinds 19-05-1995.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Stadsdeel rondom het aartsbisschoppelijk paleis en de kerk van Sint-Jan Baptist en Evangelist

Deze vaststelling is geldig sinds 29-03-2019.

Beschrijving

Eertijds het Hotel Van der Gracht de Rommerswael, in 1647 eigendom van Aurelius Carrega en in 1755 van Rogier-Filips, baron Van der Gracht de Rommerswael. In 1839-1840 verkocht door de jonkvrouwen Louisa en Albertina Van der Gracht aan de arme klaren.

In 1844, opbouw van kapel en kloosterpand achter het hotel naar ontwerp van architect F. J. Bauwens, voltooid in 1845. In 1970 ingericht als bejaardentehuis Home Astrid.

Complex samengesteld uit barokhuis, ten zuiden aan de straat, waarachter kapel (ten oosten) met portaal aan straatzijde en vierkant kloosterpand in het noordwesten; lange tuinvleugel ten noorden (parallel aan de straat).

Fraai barok breedhuis van elf traveeën en twee bouwlagen onder afgesnuit zadeldak (leien), uit de 17de eeuw; centrale houten dakruiter (19de-eeuws). De gevel wordt aan straatzijde gemarkeerd door hoekpartijen van drie traveeën hoger opgetrokken tot de zolderverdieping met in- en uitgezwenkte top; rechts aangepast als kapelgevel. Bakstenen gebouw met verwerking van zandsteen voor de afgeschuinde sokkel, kordons, muurbanden, omlijstingen, steigergaten en geveltopaflijning; bij restauratiewerken (in de 19de en 20ste eeuw) op sommige plaatsen vervangen door Euvillesteen. Originele dubbele lelie-ankers. Het middengedeelte en de linkergevelpartij zijn voorzien van kruiskozijnen met deels herstelde vensterkruisen. Het middengedeelte wordt gemarkeerd door twee dakvensters, afgelijnd door middel van langgerekte voluten onder een gebroken driehoekig fronton.

Rondboogpoort in een druk geprofileerde omlijsting met imposten, gebogen druiplijst, sluitsteen en schouderboogvormige bekroning onder een gestrekte druiplijst. Benageld houtwerk en mooi gesneden makelaar met voorstelling van Sint-Jan.

Hoekpartijen uitlopend op tweeledige in- en uitgezwenkte geveltoppen, afgelijnd door voluten en bekroond door een topstuk onder een gebogen druiplijst. Lager geplaatst rondboogvormig zoldervenster in een omlijsting met oren, sluitsteen en druiplijst, geflankeerd door rechthoekige zoldervensters onder driehoekig pseudofronton; omlopende druiplijst. Oculus onder een steigergat in de tweede geleding.

De rechter hoekpartij werd in 1844-1845 omgevormd tot een kapel, gemarkeerd door verdiepte traveeën. Centrale rondboogdeur in een kwarthol geprofileerde omlijsting van arduin met neuten, imposten, sluitsteen en schouderboogvormige bekroning onder een druiplijst; erboven een rechthoekig venster in een zandstenen omlijsting (negblokken). Flankerende traveeën met klein rechthoekig benedenvenstertje en op de tweede geleding rondboognissen met links een beeld van het Heilig Hart en rechts een Mariabeeld, volgens F. Van Balberghe beide van B. Gerrits (uit het eerste kwart van de 20ste eeuw?).

Interieur kapel. Geritmeerd door composiete pilasters onder een tongewelf.

Ten noordwesten van het barokhuis bevindt zich het kloosterpand van 1844-1845 met een rechthoekige binnenplaats, waarrond vier vleugels van drie en vier traveeën en twee bouwlagen, aan de oostkant verhoogd met één verdieping. Witgekalkte lijstgevels op een gepikte plint. Rechthoekige vensters met arduinen lekdrempels en roedeverdeling. Rondboogvormige bovenvensters voorzien van kleine stenen lekdrempels en een gebogen druiplijst; roedeverdeling. Kwartronde, bepleisterde kroonlijst.

Lange achtervleugel van twee bouwlagen onder schilddak (kunstleien). Witgekalkte tuingevel van elf en twee blinde traveeën, rechts op een gepikte plint. Licht verhoogde begane grond. Middenrisaliet met rechthoekige deur en bovenvenster, eerstgenoemde geflankeerd door twee rondboognisjes. Hoekrisalieten van drie traveeën, rechts deels verstopt door een haakse bijbouw. Rechthoekige benedenvensters en rondboogvormige bovenvensters gelijkaardig aan die van de binnenkoer. Latere dakkapellen. Deels ingebouwde eenbeukige kapel met halfrond koor.

Interieur kloosterpand. Bewaarde celindeling op de bovenverdieping; houten trap uit de 19de eeuw.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Goswin de Stassartstraat

Goswin de Stassartstraat (Mechelen)

maakt deel uit van Stadsdeel rondom het aartsbisschoppelijk paleis en de kerk van Sint-Jan Baptist en Evangelist

Frederik de Merodestraat, Goswin de Stassartstraat, Kanunnik De Deckerstraat, Klapgat, Oude Beggaardenstraat,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.