erfgoedobject

Pastorie Sint-Pietersbandenparochie

bouwkundig element
ID
36144
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36144

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Pastorie
  Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

 • is aangeduid als beschermd monument Pastorie Sint-Pietersbandenparochie
  Deze bescherming is geldig sinds 14-07-2004

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Semmerzake
  Deze bescherming is geldig sinds 16-06-1982

Beschrijving

De kern van deze pastorie klimt op tot de 18de eeuw. Het pand werd verhoogd in de 19de eeuw en onderging aanpassingen in de 20ste eeuw. Het imposante gebouw is achterin gelegen in een ommuurde tuin met wetenschappelijk waardevol bomenbestand.

Historiek

Semmerzake werd een zelfstandige parochie in 1711. De oorspronkelijk pastorie klimt op tot de 18de eeuw, werd verhoogd in de 19de eeuw. De zijvleugels werden gemoderniseerd in 1958 onder leiding van pastoor D. de Wilde, architect A. De Marteleire en aannemer M. Speybroeck. De bijkomende vleugels zijn vermoedelijk gebouwd als 19de-eeuws schooltje (circa 1830) en werden later gebruikt als vergaderlokalen en de gemeentelijke bibliotheek.

Op het moment van de bescherming (2004) bevond het pand zich in een verwaarloosde staat.

Beschrijving

Het imposante gebouw is achterin gelegen in een ommuurde tuin met interessant bomenbestand. Een ijzeren hek tussen ronde, gemetste pijlers met dekplaten en bolornamenten sluit het perceel af. De pijlers hebben nog houders voor vlagjes of fakkels.

Het gecementeerde dubbelhuis telt vijf traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak. De zij- en achtergevel zijn nog deels beraapt. Aansluitend staat een L-vormig bijgebouw van één bouwlaag, drie en vier traveeën onder een zadeldak.

Uit de 18de eeuw rest enkel nog de kelder (tongewelf), de initiële indeling van een dubbelhuis en de balkenlaag. De verbouwing uit de 19de eeuw bleef intact bewaard met zijn T-structuur (nieuwe gang), binnenschrijnwerk, stucwerk, muurschilderingen circa 1850, hang- en sluitwerk, inrichting archief/bibliotheekkamer, vloeren, … De perfecte symmetrie van het binnenschrijnwerk is tekenend voor de 19de eeuw. Zeer opvallend is de archiefkamer met een houten onderbouw, marmeren tablet en een bovenbouw in hout en glas. De structuur van het meubilair wordt benadrukt door basementen, halfzuilen, eenvoudige kapiteeltjes, muizentandfries. De bovenverdieping en het eenlaagse bijgebouw werden heel wat eenvoudiger gedecoreerd met monotone kaders afgewerkt met een eenvoudige bies.

 • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DO002268, Pastorieën (MERTENS J., 2004).

Bron     : -
Auteurs :  Mertens, Joeri
Datum  : 2004


Relaties

 • Is deel van
  Dorpskom Semmerzake

 • Is deel van
  Dorpstraat


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Pastorie Sint-Pietersbandenparochie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36144 (Geraadpleegd op 18-05-2021)