Pastorie Sint-Pietersbandenparochie

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gavere
Deelgemeente Semmerzake
Straat Dorpstraat
Locatie Dorpstraat 1, Gavere (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gavere (actualisaties: 16-04-2008 - 18-04-2008).
  • Adrescontrole Gavere (adrescontroles: 25-02-2008 - 25-02-2008).
  • Inventarisatie Gavere (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).
  • Project beschermingsdatabank 2013-2016 (beschermingen: 01-01-2013 - 30-06-2016).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Pastorie

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Pastorie Sint-Pietersbandenparochie

Deze bescherming is geldig sinds 14-07-2004.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskom Semmerzake

Deze bescherming is geldig sinds 16-06-1982.

Beschrijving

De kern van deze pastorie klimt op tot de 18de eeuw. Het pand werd verhoogd in de 19de eeuw en onderging aanpassingen in de 20ste eeuw. Het imposante gebouw is achterin gelegen in een ommuurde tuin met wetenschappelijk waardevol bomenbestand.

Historiek

Semmerzake werd een zelfstandige parochie in 1711. De oorspronkelijk pastorie klimt op tot de 18de eeuw, werd verhoogd in de 19de eeuw. De zijvleugels werden gemoderniseerd in 1958 onder leiding van pastoor D. de Wilde, architect A. De Marteleire en aannemer M. Speybroeck. De bijkomende vleugels zijn vermoedelijk gebouwd als 19de-eeuws schooltje (circa 1830) en werden later gebruikt als vergaderlokalen en de gemeentelijke bibliotheek.

Op het moment van de bescherming (2004) bevond het pand zich in een verwaarloosde staat.

Beschrijving

Het imposante gebouw is achterin gelegen in een ommuurde tuin met interessant bomenbestand. Een ijzeren hek tussen ronde, gemetste pijlers met dekplaten en bolornamenten sluit het perceel af. De pijlers hebben nog houders voor vlagjes of fakkels.

Het gecementeerde dubbelhuis telt vijf traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak. De zij- en achtergevel zijn nog deels beraapt. Aansluitend staat een L-vormig bijgebouw van één bouwlaag, drie en vier traveeën onder een zadeldak.

Uit de 18de eeuw rest enkel nog de kelder (tongewelf), de initiële indeling van een dubbelhuis en de balkenlaag. De verbouwing uit de 19de eeuw bleef intact bewaard met zijn T-structuur (nieuwe gang), binnenschrijnwerk, stucwerk, muurschilderingen circa 1850, hang- en sluitwerk, inrichting archief/bibliotheekkamer, vloeren, … De perfecte symmetrie van het binnenschrijnwerk is tekenend voor de 19de eeuw. Zeer opvallend is de archiefkamer met een houten onderbouw, marmeren tablet en een bovenbouw in hout en glas. De structuur van het meubilair wordt benadrukt door basementen, halfzuilen, eenvoudige kapiteeltjes, muizentandfries. De bovenverdieping en het eenlaagse bijgebouw werden heel wat eenvoudiger gedecoreerd met monotone kaders afgewerkt met een eenvoudige bies.

  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DO002268, Pastorieën (MERTENS J., 2004).

Bron: -

Auteurs: Mertens, Joeri

Datum tekst: 2004

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Dorpskom Semmerzake

Berggatstraat, Dorpstraat 1-17B, 2-4, Fonteinstraat 1-5, 2, Schokkaartstraat, Sint Pietersstraat 3, Voorsteegje...

maakt deel uit van Dorpstraat

Dorpstraat (Gavere)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.