Teksten van Pastorie Sint-Pietersbandenparochie

Pastorie Sint-Pietersbandenparochie (2004)

De kern van deze pastorie klimt op tot de 18de eeuw. Het pand werd verhoogd in de 19de eeuw en onderging aanpassingen in de 20ste eeuw. Het imposante gebouw is achterin gelegen in een ommuurde tuin met wetenschappelijk waardevol bomenbestand.

Historiek

Semmerzake werd een zelfstandige parochie in 1711. De oorspronkelijk pastorie klimt op tot de 18de eeuw, werd verhoogd in de 19de eeuw. De zijvleugels werden gemoderniseerd in 1958 onder leiding van pastoor D. de Wilde, architect A. De Marteleire en aannemer M. Speybroeck. De bijkomende vleugels zijn vermoedelijk gebouwd als 19de-eeuws schooltje (circa 1830) en werden later gebruikt als vergaderlokalen en de gemeentelijke bibliotheek.

Op het moment van de bescherming (2004) bevond het pand zich in een verwaarloosde staat.

Beschrijving

Het imposante gebouw is achterin gelegen in een ommuurde tuin met interessant bomenbestand. Een ijzeren hek tussen ronde, gemetste pijlers met dekplaten en bolornamenten sluit het perceel af. De pijlers hebben nog houders voor vlagjes of fakkels.

Het gecementeerde dubbelhuis telt vijf traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak. De zij- en achtergevel zijn nog deels beraapt. Aansluitend staat een L-vormig bijgebouw van één bouwlaag, drie en vier traveeën onder een zadeldak.

Uit de 18de eeuw rest enkel nog de kelder (tongewelf), de initiële indeling van een dubbelhuis en de balkenlaag. De verbouwing uit de 19de eeuw bleef intact bewaard met zijn T-structuur (nieuwe gang), binnenschrijnwerk, stucwerk, muurschilderingen circa 1850, hang- en sluitwerk, inrichting archief/bibliotheekkamer, vloeren, … De perfecte symmetrie van het binnenschrijnwerk is tekenend voor de 19de eeuw. Zeer opvallend is de archiefkamer met een houten onderbouw, marmeren tablet en een bovenbouw in hout en glas. De structuur van het meubilair wordt benadrukt door basementen, halfzuilen, eenvoudige kapiteeltjes, muizentandfries. De bovenverdieping en het eenlaagse bijgebouw werden heel wat eenvoudiger gedecoreerd met monotone kaders afgewerkt met een eenvoudige bies.

  • Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DO002268, Pastorieën (MERTENS J., 2004).

Bron: -
Auteurs:  Mertens, Joeri
Datum: 2004


Je kan deze pagina citeren als: Mertens, Joeri: Pastorie Sint-Pietersbandenparochie [online], https://id.erfgoed.net/teksten/172880 (geraadpleegd op 08-05-2021)


Pastorie (1989)

Imposant achterin gelegen dubbelhuis met ommuurde tuin en ijzeren toegangshek tussen rondgemetste pijlers met dekplaat en bolornament.

Oorspronkelijke pastorie met één bouwlaag, opklimmend tot de 18de eeuw, in de loop van de 19de eeuw verhoogd met een verdieping en in 1958 aangepast (zie gevelsteen: "hersteld in 1958, D. de Wilde pastoor, A. De Marteleire arch., M. Speybroeck, aann."). Thans gecementeerd dubbelhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (leien, nok parallel aan de straat). Rechthoekige vensters met kleine roedeverdeling en rolluiken op de begane grond. Rechthoekige deur in nieuwe arduinen omlijsting. Beraapte zij- en achtergevel met nog 19de-eeuws voorkomen. Links aangebouwde L-vormige vleugel met één bouwlaag en drie en vier traveeën waarin een vergaderzaal en bibliotheek ondergebracht waren.

  • DE SMET A., Semmerzake, Zingem, 1985, p. 130-131.

Bron: Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum: 1989


Je kan deze pagina citeren als: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke: Pastorie Sint-Pietersbandenparochie [online], https://id.erfgoed.net/teksten/36144 (geraadpleegd op 08-05-2021)