Teksten van Lindemolen

Lindemolen (2020)

De Lindemolen is een stenen korenwindmolen van het type bovenkruier (bergmolen), gebouwd in 1847 en grondig verbouwd in 1870.

De Lindemolen werd in 1847 opgetrokken door Charles-Louis De Coene, landbouwer in Melle. In 1870 liet de eigenaar Pierre De Coene, molenaar in Melle, grondige verbouwingswerken uitvoeren (volgens het kadaster een “reconstruction totale”). De maalderij werd stopgezet circa 1930 en in 1941 werden kap en gevlucht verwijderd toen het Duitse leger de molen omvormde tot een observatiepost. Na de oorlog werd de kap gedicht met een betonplaat. Het draaiende werk werd verwijderd en de berg afgegraven. In 2010 werd de romp herbestemd tot een woonruimte en gerenoveerd met onder andere nieuw schrijnwerk en een groot stalen raam in de inrijpoort.  

De ronde bakstenen molenromp staat ingeplant in een tuin achter een woning, ingesloten door overwegend bebouwde percelen gelegen aan de Beekstraat, Vossenstraat en Park ter Linden waardoor de molenromp vrijwel niet meer zichtbaar is vanaf de openbare weg. Een gepikte band boven de twee steekboogvormige inrijpoorten gaf de hoogte aan van de oorspronkelijke molenbelt. De muuropeningen bevinden zich op de drie niveaus en zijn getoogd, onder een gebogen bakstenen druiplijstje. Voor de renovatie van 2010 waren sommige gedicht maar andere behielden hun ijzeren roedeverdeling.

  • BAUTERS P. 1985: Eeuwen onder wind en wolken. Windmolens in Oost-Vlaanderen, Gent, 397.
  • BOGAERT C. & VERBEECK M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs:  Vandeweghe, Evert, Verbeeck, Mieke
Datum: 2020


Je kan deze pagina citeren als: Vandeweghe, Evert; Verbeeck, Mieke: Lindemolen [online], https://id.erfgoed.net/teksten/358044 (geraadpleegd op 21-06-2021)


Molenromp (1989)

Ronde bakstenen molenromp zonder binnenwerk op een opnieuw aangevoerde molenberg. Ingeplant in een tuin achter een woning, ingesloten door overwegend bebouwde percelen gelegen aan de Beekstraat, Vossenstraat en Park ter Linden waardoor de molenromp vrijwel niet meer zichtbaar is vanaf de openbaren weg. Stenen korenwindmolen van het bovenkruiertype gebouwd in 1847. Geen precieze gegevens omtrent de grondige circa 1871 uitgevoerde verbouwingswerken. Stopzetting van de maalderij circa 1930. Verwijdering van kap en gevlucht in 1941 en omgevormd tot Duitse observatiepost. Kap nadien gedicht met betonplaat. Heden bergplaats. Een gepikte band boven de twee gedichte steekboogvormige inrijpoorten geeft de hoogte aan van de oorspronkelijke molenbelt. Getoogde muuropeningen onder een gebogen bakstenen druiplijstje op drie niveaus, sommige gedicht en enkele nog met hun ijzeren roedeverdeling.

  • BAUTERS P. 1985: Eeuwen onder wind en wolken. Windmolens in Oost-Vlaanderen, Gent, 397.

Bron: Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs:  Verbeeck, Mieke
Datum: 1989


Je kan deze pagina citeren als: Verbeeck, Mieke: Lindemolen [online], https://id.erfgoed.net/teksten/36280 (geraadpleegd op 21-06-2021)