Parochiekerk Sint-Bavo

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Melle
Deelgemeente Gontrode
Straat Geraardsbergsesteenweg
Locatie Geraardsbergsesteenweg zonder nummer, Melle (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Melle (actualisaties: 08-04-2008 - 08-04-2008).
  • Adrescontrole Melle (adrescontroles: 25-02-2008 - 25-02-2008).
  • Inventarisatie Melle (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Parochiekerk Sint-Bavo

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Parochiekerk Sint-Bavo: orgel
gelegen te Geraardsbergsesteenweg zonder nummer (Melle)

Deze bescherming is geldig sinds 19-08-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Ingeplant op een heuveltop in een binnenbocht van de steenweg, Gedeeltelijk omringend en voornamelijk achterliggend kerkhof waar de oude parochiekerk was gelegen, namelijk op het eind van een zijweg van de steenweg tegenover Kapellendries.

Eenbeukige neogotische kruiskerk met naar het oosten georiënteerd koor, naar ontwerp van priester - architect Jan August Clarysse, gebouwd in 1854-1855 na sloping (1854) van de oude Sint-Baafskerk aan wiens patroonheilige de parochie sinds de 10de eeuw was toegewijd. Aanvankelijk werd de nieuwe kerk toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, later opnieuw aan de oorspronkelijke patroonheilige van de parochie.

Schip van vier traveeën met ingebouwde vierkante westtoren verklimmend naar een achtkant onder de ingesnoerde spits. Uitspringend transept gevolgd door een recht afgesloten koor met sacristie in de as onder schilddak. Dorpskerk van lokale baksteen met van de oude kerk gerecupereerde zandsteen voor de deklijst van de plint, de volledige plint van de westgevel, omlijsting van portaal, venstertraceringen. Hardstenen dorpels, lijsten en steunbeerafdekkingen. Spitsboogvensters met twee- of drieledig maaswerk en oculi met vierpas in de westpartij. Kleine stichtingssteen met chronogram van de kerk ingemetseld naast het portaal: "paroChIanI In gontroDe Me hIC LoCant". Bepleisterde overwelving met stucversiering naar laatgotisch patroon: dubbel gekruiste ribben en een stergewelf boven de kruising.

Mobilair: Drie altaren in neogotische stijl door Blanchaert uit Heusden. Classicistische preekstoel uit de 18de eeuw. Twee neogotische biechtstoelen. Beschermd orgel.

  • VAN CLEVEN J.F., J.A. Clarysse (1814-1873) priester - architekt. Een studie van zijn kerkelijke bouwkunst, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, Rijksuniversiteit Gent, 1975.
  • VANDENBUSSCHE - VAN DEN KERKHOVE C., Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen, Provincie Oost-Vlaanderen, Kanton Gent VI, Brussel 1979, p. 30-31.

Bron: Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gontrode

Gontrode (Melle)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.