erfgoedobject

Wagenmakershuis en wagenmakerij

bouwkundig element
ID
36363
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36363
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Schuin op de straat ingeplante dorpswoning uit eind 18de eeuw, van één bouwlaag en vijf traveeën, onder zadeldak (Vlaamse pannen), naar verluidt met jaartal 1790 in het dakgebint. Verankerde en geschilderde bakstenen lijstgevel met dubbelhuisopstand. Grijsgeschilderde plint en penanten; witte bepleisterde gevel-, vensteromlijstingen en fries. Rechthoekige vensters met luiken, lekdrempel van tegels en in het derde kwart van de 19de eeuw vernieuwd houtwerk. Steekboogdeur in een rechthoekige, grijsgeschilderde bakstenen omlijsting met imposten en neuten, geflankeerd door smalle bepleisterde pilasters op bakstenen neuten. Woonkamer met tochtportaal, verzorgd geschilderde zoldering op moerbalken met versierde balkzool.

Links aanleunende vroegere wagenmakerij met erfgevel van drie traveeën onder het doorlopende zadeldak. Een gedichte poort en twee gedichte benedenvensters in de straatpuntgevel; bewaard steekboogvormig zoldervenster met luik. Gedeeltelijk behouden technische installatie, onder meer: houten drijfwielen opgehangen aan de houten zoldering, zaagmachine, resten van een hondenrad.


Bron     : Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Wagenmakershuis en wagenmakerij [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36363 (Geraadpleegd op )