erfgoedobject

Hoeve van het gesloten type

bouwkundig element
ID
36425
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36425
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Onbewoonde hoeve van het gesloten type, vroeger (tot begin 20ste eeuw) van het semi-gesloten type met U-vormige aanleg geopend naar de straat. Gelegen achter een boomgaard met toegangsdreef vanuit de Driesstraat (zuidwesten): populierendreef aanvangend bij twee lage bakstenen hekpijlers (20ste eeuw). Toegang tot het erf via een doorrit in de schuur tegenover de boerenwoning.

Ruim boerenhuis met zuidoostelijk georiënteerde voorgevel, van één bouwlaag en acht traveeën, onder een steil zadeldak (Vlaamse pannen), vermoedelijk opklimmend tot de eerste helft van de 18de eeuw. Sporen van muurvlechtingen in de rechter zijpuntgevel. Verankerde en gewitte bakstenen lijstgevel op gecementeerde plint. Vier rechthoekige vensters met luiken en hardstenen lekdrempel. Rechthoekige deur met zandstenen, bolkozijnen bovenlicht en tussendorpel op consoles; zandstenen deurposten. Een lage rechthoekige deur naast een keldergat in de rechtertravee. Rechts aangebouwde voormalige paardenstal voorzien van twee deuropeningen en twee halfronde lichtopeningen. Stallen en wagenhuis in de oostvleugel: gewit bakstenen bedrijfsgebouw met getrapte daklijst en pannen zadeldak. Dwarsschuur met gewitte erfgevel en rechthoekige schuurpoort aan de zuidoostelijke erfzijde. Recentere grotendeels geopende bakstenen loods met pannen dak aan de noordwestelijke zijde. Een bakhuisje van het samengestelde type ten westen in de boomgaard.


Bron     : Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve van het gesloten type [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36425 (Geraadpleegd op )