erfgoedobject

't Goed te Idegem

bouwkundig element
ID: 36466   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36466

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed 't Goed te Idegem
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

Grote hoeve met losse bestanddelen, voormalig 't Goed te Idegem en zogenaamd hoeve Tidegem. Vroegere pachthoeve van de Gentse Sint-Pietersabdij. Reeds melding van een goed "Idegem" in 965. Volgens K.G. Van Acker hoeve ontstaan na schenking in 1038 van grond aan de abdij, waarschijnlijk door de heer van Idegem. Abdijhoeve in 1281 bewoond door Boudewijn van Idegem, een nazaat van de familie waaraan de hoeve haar naam ontleent. Vroeger omgrachte achterin gelegen hoeve met geasfalteerde toegangsweg aanvangend bij twee bakstenen hekpijlers. Lang zuidelijk georiënteerd boerenhuis, vroeger opgevat als tweegezinswoning.

Eén bouwlaag en negen traveeën, met zadeldak (nieuwe donkere pannen), uit de tweede helft van de 18de eeuw maar aangepast in de 19de en 20ste eeuw. Linker zijpuntgevel met muurvlechtingen, rechter zijgevel wijzend op vernieuwing van het dak en vergroting van de woning naar achteren.Verankerde en gewitte bakstenen voorgevel op gepikte plint. Licht getoogde, hoge vensters met groen- en witgeschilderde luiken, lekdrempels van rode tegels, en met uitzondering van de twee middelste vensters met sponning. In de eerste travee: steekboogdeur in een geschilderde omlijsting met sponning en oren. Rechthoekige deur met geschilderde omlijsting in de zevende travee. Brede dakoverstek met nieuwe hanggoot. Vernieuwd interieur met twee opkamers aan de achterzijde.

Ten zuidoosten in U-vorm gebouwde dienstvleugels (dwarsschuur, stallen, wagenhuis) rondom gemetste mestvaalt. Verankerde bakstenen gebouwen met zadeldaken en schilddak (Vlaamse pannen).

  • KERCKHAERT N. 1981: Oude Oostvlaamse huisnamen 2, Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, Bijdragen Nieuwe Reeks 16, Gent, 171.
  • VAN ACKER K.G. s.d.: Bijdrage tot de geschiedenis van Merelbeke , onuitgegeven nota's, 35.

Bron     : Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1989


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: 't Goed te Idegem [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36466 (Geraadpleegd op 15-10-2019)