't Goed ter Jacht

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Merelbeke
Deelgemeente Lemberge
Straat Vatestraat
Locatie Vatestraat 4, Merelbeke (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Merelbeke (actualisaties: 10-04-2008 - 11-04-2008).
  • Adrescontrole Merelbeke (adrescontroles: 26-02-2008 - 26-02-2008).
  • Inventarisatie Merelbeke (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed 't Goed ter Jacht

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Site met walgracht, midden 16de eeuw beschreven als een "huys van plaisance". In 1608 melding van "een behunst pachtgoed ... ghenaempt van haudts tyden thof ter Jacht". Voormalig jachtpaviljoen van de markies van Rode, heer van Beerlegem. De funderingen van dit paviljoen in Balegemse zandsteen zouden bewaard zijn. In de 18de eeuw bezit van Thomas Barret, raadsheer van de rekenkamer te Brussel, en van zijn zuster Barbara Barret, kamerjuffer van keizerin Maria Theresia. Bij de openbare verkoop in 1756 aangekocht door een Gents koopman J.-B.-P. Macqué samen met het daarvan afhangende "Goed te Tesselare". Nog verschillende keren verkocht, afgebroken en herbouwd. In 1875 verworven door de familie Maenhout die het in 1876 kwam bewonen. Vanaf 1888 woonhuis van burgemeester Jules Maenhout. Het bestaande gebouw werd aanzienlijk vergroot (voornamelijk op de linker achterzijde of de westkant) en aangepast in het laatste kwart van de 19de eeuw. Nogmaals licht gewijzigd en uitgebreid rond 1906.

Min of meer rechthoekig kasteeltje oprijzend uit het water van de enkelvoudige, vierkante omgrachting. Onderkelderde constructie van twee en een halve bouwlaag met schilddak (leien), voornamelijk uit de tweede helft van de 19de eeuw. Bak- en zandstenen vierkante toren uitstijgend boven het achterdakschild. Bovenste geleding met omlijste oculi en vierkante steigergaten. Vierzijdige klokvormige leien bekroning met vier kleine dakkapelletjes en bolornament met windwijzer op de top. Gewitte en gecementeerde lijstgevels met schijnvoegen, omlopende kordonlijst, geprofileerde pui- en architraaflijst en houten kroonlijst op klossen. Twee registers van getoogde muuropeningen in geprofileerde omlijstingen. Mezzanino met omlijste spiegelboogvenstertjes. Voorgevel van vijf traveeën met dubbelhuisopstand verrijkt met geappliceerde vrouwenhoofdjes op de bovenste verdieping. Latere polygonale uitbouw met plat dak tegen de achtergevel.

  • BOTERDAELE A. 1912: A Lemberge. Le Home de M. Macahaut, Gent XXe eeuw, III.10, 81-83.
  • KERCKHAERT N. 1981: Oude Oostvlaamse huisnamen 2, Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen, Bijdragen Nieuwe Reeks 16, Gent, 177.
  • SIMOENS E. 1938: Geschiedenis der Gemeente Lemberge, Lemberge, 4.

Bron: Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Lemberge

Lemberge (Merelbeke)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.