erfgoedobject

Pastorie van de Sint-Stephanusparochie

bouwkundig element
ID: 36505   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36505

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Pastorie
    Deze bescherming is geldig sinds 14-07-2004

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Pastorie
    Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009

Beschrijving

De bakstenen pastorie van drie traveeën en twee bouwlagen werd in 1877 voltooid.

Historiek

Te Melsen was zeker een pastorie aanwezig in de 16de eeuw. Die werd echter vernield tijdens de godsdienstoorlogen. In de 17de eeuw werd een pand gehuurd dat dienstig moest zijn als pastorie. Sommige pastoors verbleven echter in de buurgemeenten. Een nieuwe pastorie werd pas gebouwd in 1762 door de dorpsgemeenschap, de lokale heer en de parochiekerk die alle tiendenrechten van de abdij van Ename had teruggekregen. Tijdens de Franse Revolutie werd de pastorie staatseigendom en als zwart goed verkocht in 1813.

In 1844 kocht de gemeente het atelier van beeldhouwer Karel van Poucke maar reeds 27 jaar later werd het pand met de grond gelijk gemaakt en werd er een nieuw pand opgetrokken. De aannemer was Victor Nevejans uit Merelbeke en hij beëindigde de werken in 1877.

Sinds die datum werd de pastorie niet wezenlijk meer aangepast.

Beschrijving

De bakstenen pastorie telt drie traveeën en twee bouwlagen onder een zadeldak. De vooruitspringende middentravee geeft dynamiek aan de gevel net als de hoekpilasters, de friezen en de nissen. De ramen worden geaccentueerd door druiplijsten en zitten gevat in nissen afgesloten door een mijterfries. Zij steunen op een doorlopende dorpel. Decoratieve elementen werden bepleisterd en benadrukt door te schilderen. Voor- en achtergevel zijn identiek. Het raam van het salon werd echter vervangen door een schuifraam. Op het dak staat een klokkenruiter.

Het pand heeft een typische T-structuur met de linker zijde twee salons en rechts een bureel, keuken en ertussen de trap. In het bijgebouw een keuken en sanitair. De interieuraankleding met zijn stucwerk, schouwmantels, binnenschrijnwerk bleef integraal bewaard. Enkele vloeren werden vernieuwd. De structuur van de bovenverdieping is identiek aan deze van de benedenverdieping. De trap kan afgesloten worden door een deur. Het volledige huis is onderkelderd met kleine tongewelfjes. De vloer is belegd met zwart gesinterde tegels.

Aansluitend bij de pastorie een ommuurde tuin zonder specifieke aanleg. Een poortje geeft toegang tot het kerkhof. Aansluitend bij de straat een ouder volume dat verbouwd werd tot garage.


Bron     : Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DO002268, Pastorieën.
Auteurs :  Mertens, Joeri
Datum  : 2004


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Pastorie van de Sint-Stephanusparochie [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36505 (Geraadpleegd op 15-10-2019)