erfgoedobject

Hoeve

bouwkundig element
ID
36594
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36594
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Schelderode
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Voorheen een hoeve in L-vorm, opklimmend tot de 18de eeuw. Achterin gelegen zuidelijk georiënteerd boerenhuis met latere aanpassingen. Bedrijfsgebouwen achteraf bijgevoegd aan de straatzijde (tweede helft 19de eeuw). Heden hoeve van het semigesloten type met U-vormige aanleg. Bakstenen poortgebouw onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok evenwijdig met de straat), met rechthoekige doorrit voorzien van een ijzeren hek. Links ijzeren voetgangershek tussen de poort en een aangepast voormalig bakhuis van het samengestelde type.

Boerenhuis van één bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok evenwijdig met de straat). Gewitte, verankerde bakstenen voorgevel afgelijnd door een dubbele rechte baksteenfries. Rechthoekige vensters met luiken en een lagere deur.

Lage stal aan de oostelijke erfzijde tussen het boerenhuis en een zijdelings aan de straat palende bakstenen dwarsschuur met rechthoekige doorrit.


Bron     : Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

  • Is deel van
    Dorpskern Schelderode


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36594 (Geraadpleegd op )