Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Merelbeke
Deelgemeente Schelderode
Straat Gaversesteenweg
Locatie Gaversesteenweg 476, Merelbeke (Oost-Vlaanderen)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Merelbeke (actualisaties: 10-04-2008 - 11-04-2008).
  • Adrescontrole Merelbeke (adrescontroles: 26-02-2008 - 26-02-2008).
  • Inventarisatie Merelbeke (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Schelderode

Deze bescherming is geldig sinds 10-02-2000.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voorheen een hoeve in L-vorm, opklimmend tot de 18de eeuw. Achterin gelegen zuidelijk georiënteerd boerenhuis met latere aanpassingen. Bedrijfsgebouwen achteraf bijgevoegd aan de straatzijde (tweede helft 19de eeuw). Heden hoeve van het semigesloten type met U-vormige aanleg. Bakstenen poortgebouw onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok evenwijdig met de straat), met rechthoekige doorrit voorzien van een ijzeren hek. Links ijzeren voetgangershek tussen de poort en een aangepast voormalig bakhuis van het samengestelde type.

Boerenhuis van één bouwlaag en vijf traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok evenwijdig met de straat). Gewitte, verankerde bakstenen voorgevel afgelijnd door een dubbele rechte baksteenfries. Rechthoekige vensters met luiken en een lagere deur.

Lage stal aan de oostelijke erfzijde tussen het boerenhuis en een zijdelings aan de straat palende bakstenen dwarsschuur met rechthoekige doorrit.

Bron: Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1989

Relaties

maakt deel uit van Dorpskern Schelderode

Gaversesteenweg 472-516, 611-631, Gaversesteenweg zonder nummer, Grepstraat 1-15, Molenstraat 115-119,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.