erfgoedobject

Duivelskapelletje, omgeven door populieren

bouwkundig element
ID
36695
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36695
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Duivelskapelletje
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Veldkapel omgeven door acht hoge populieren en bekend staand als het zogenaamde "Duivelskapelletje". Ingeplant op het kruispunt van twee landwegen halverwege de kerk van Balegem en van Scheldewindeke. Oudere en grotere kapel vervangen door de huidige bakstenen sokkelkapel na de Eerste Wereldoorlog door de familie Baele. Gecementeerde koepelvormige afdekking achter puntgevel met kruisbekroning. Rondboognis met decoratief ijzeren traliedeurtje. Onze-Lieve-Vrouwebeeldje en een gepolychromeerde plaasteren Heilige Hartbuste.

  • DE SMET L., Balegem in het Land van Rode, Driemaandelijks tijdschrift van het heemkundige genootschap Land van Rode 10.

Bron     : Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :

Aanvullende informatie

Het oorspronkelijk tracé van de weg liep rechtdoor richting Vrijhem en passeerde daarbij de veldkapel. Vlakbij de locatie van de verdwenen kapel staat een opgaande populier als hoekboom. Deze veldweg vormt de historische verbinding tussen Vrijhem en Issegem die langs de kouters liep tussen Scheldewindeke en Balegem. Op de Kabinetskaart van de Ferraris is te zien hoe de weg ter hoogte van de kapel zich splitste in een zijtak die rechtstreeks naar de 'Windeke Molen' liep en verder aansloot op de weg naar Scheldewindeke dorp.

  • Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden voor Zijn Koninklijke Hoogheid de Hertog Karel Alexander van Lotharingen, Jozef Jean François de Ferraris, Koninklijke Bibliotheek van België, uitgegeven in 1770-1778, schaal 1:11.520 herleid naar 1:25.000.
Auteurs : Verdurmen, Inge
Datum:

Het oude duivelskapelletje verdween na een ruilverkaveling en een ongeluk. Verderop in de straat werd de kapel op initiatief van Wim en Marie-Anne De Sutter-Baele volgens een nieuw ontwerp opgebouwd. Deze kapel werd op 4 december 1993 ingezegend.

  • Informatie verkregen van de heer Bart Uitterhaegen (29 januari 2016).
  • DE MEYER C., 2012: Scheldewindeke [online], http://blogimages.seniorennet.be/levensgenieters_wandelingen/1111062-aa8d2b332c8e1fa625f0cb3aa465c3e8.JPG (geraadpleegd op 1 februari 2016).
Auteurs : Depuydt, Katrijn
Datum:

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Duivelskapelletje, omgeven door populieren [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36695 (Geraadpleegd op )