erfgoedobject

Hoeve Waterhof

bouwkundig element
ID
36730
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36730

Juridische gevolgen

Beschrijving

Achterin gelegen, enkelvoudig omgrachte en door populieren omringde grote hoeve van het semigesloten type, zogenaamd "het Waterhof" of het "Hof de Volderstraat", voorheen met stokerij (gesloopt). Toegangsdreef vanuit het noordwesten, afgeboord door populieren deel uitmakend van de landschappelijk waardevolle omgeving. Gewit bakstenen hoevecomplex onder schilden zadeldaken (Vlaamse pannen), uit de 17de eeuw met uitbreidingen en aanpassingen uit de 19de eeuw. Gekasseid rechthoekig binnenerf geopend aan de achterzijde (vroeger gesloten).

Toegangspoort met doorrit naar het binnenerf in de grootste vleugel aan de noordwestelijke erfzijde, tussen het woonhuisgedeelte (ten zuidwesten) en de dwarsschuur (ten noordoosten). Brede korfboogpoort in zandstenen omlijsting met booglijst op imposten voorzien van het jaartal 1675; geprofileerde booglijst, en platte sluitsteen. Rechthoekige schuurpoort met zandstenen hoekblokken rechts en houten latei. Merkwaardig schuurgebint.

Oorspronkelijk boerenhuis van één bouwlaag en vier traveeën met ten zuidwesten aansluitende in de 19de eeuw toegevoegde woning van twee bouwlagen en vier traveeën, op kelderverdieping. Buitengevel met doorlopende hoge sokkel met gepikte plint en zandstenen afzaat. Twee kleine segmentboogvensters boven elkaar in de eerste travee met opkamer. Voorts drie rechthoekige vensters, waarvan het eerste met sponning, onder houten latei. Tweede woning met getoogde vensters en brede getrapte daklijst. Naar het zuidoosten georiënteerde erfgevel van het oud boerenhuis met hoge gecementeerde plint voorzien van een smalle rechthoekige kelderdeur rechts, een keldergat links en een pomp tegen de haardtravee. Rechthoekige vensters van verschillende hoogte, waarvan twee met sponning. Lage rechthoekige deur in een gepikte bakstenen omlijsting met oren, voorzien van een dubbele bordestrap en onder een breed, geschoord pannen afdak. Bewaarde houten zoldering met moerbalk op console en uitgesneden stermotieven op de balkzool.

Aan de noordoostelijke erfzijde: schuurtravee met zijpuntgevel voorzien van horizontale houten bebording. Aanleunende paardenstallen en brede wagenpoort met houten latei. Houten verankering op de bouwnaad tussen de paardenstallen en kleinere hokken. Koestallen en varkensstallen aan de zuidwestelijke erfzijde. Resten van houten stijlen en verankeringen in de gevel van het ovenkot tussen de stallen en de woning. Getoogde staldeur met sponning tegenover de mestvaalt. Op de zuidhoek aangebouwd bakstenen wagenhuis met zadeldak, top van voorpuntgevel met horizontale beplanking. Op het erf alleenstaande, kleine rechthoekige bakstenen constructie van twee bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen), waarschijnlijk uit midden 19de eeuw, met onduidelijke functie (vermoedelijk een honden- en hoenderhok). Rondboog met vierdelige deur onder omlopende booglijst. Linker zijgevel met hoekafschuining onder getrapte overstek.

  • DE SMET L., Bijdrage tot de geschiedenis van Balegem van de Brabantse omwenteling tot 1900, Aalter, 1977, p. 131-133.

Bron: BOGAERT C. & VERBEECK M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12n2, Brussel - Turnhout.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen; Verbeeck, Mieke
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

De omgeving van de hoeve bestaat, met uitzondering van de lintbebouwing langs de wegen, uit een open en vlak agrarisch landschap. De hoeve wordt omzoomd door populieren. Ten noorden bevindt zich een klein ontginningsbosje.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, beschermingsdossier DO000804, Waterhof: uitbreiding van bescherming (VAN DEN BOSSCHE H., 1988).
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve Waterhof [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36730 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.