Begijnenhuizen Sint-Birgitta en Zoeten Naam Jezus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mechelen
Deelgemeente Mechelen
Straat Nonnenstraat
Locatie Nonnenstraat 23-25, Mechelen (Antwerpen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Mechelen historische binnenstad (actualisaties: 01-01-2007 - 06-12-2007).
  • Adrescontrole Mechelen historische binnenstad (adrescontroles: 10-12-2007 - 10-12-2007).
  • Inventarisatie Mechelen historische binnenstad (geografische inventarisatie: 01-01-1982 - 31-12-1982).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Begijnenhuizen Sint-Birgitta en Zoeten Naam Jezus

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Groot Begijnhof: begijnenhuis Sint-Brigitta
gelegen te Nonnenstraat 23 (Mechelen)

Deze bescherming is geldig sinds 12-12-2002.

is deel van de aanduiding als unesco werelderfgoed kernzone Groot Begijnhof

Deze aanduiding is geldig sinds 02-12-1998.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Groot Begijnhof

Deze bescherming is geldig sinds 12-07-2012.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Groot Begijnhof: gedeelte

Deze bescherming is geldig sinds 02-05-1985.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Twee verhoogde tuitgevels in traditionele stijl uit de tweede helft van de 16de of de eerste helft van de 17de eeuw, afgewerkt met latere houten daklijst (19de-eeuws).

Nummer 23 gemarkeerd door muurvlechtingen. Nummer 25 eertijds met trapgevel (?). In de 19de eeuw aangepaste muuropeningen met deels behouden zandstenen negblokken en sponning. Behouden ordonnantie in de geveltop nummer 23: drie rechthoekige zoldervensters in een zandstenen omlijsting; waterlijst loopt om het dieper geplaatst middenluik heen; klein zandstenen luikgat in top.

Bron: Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.

Auteurs: Eeman, Michèle; Kennes, Hilde & Mondelaers, Lydie

Datum tekst: 1984

Relaties

maakt deel uit van Nonnenstraat

Nonnenstraat (Mechelen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.