Hoeve met aanhorigheden

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Oosterzele
Deelgemeente Gijzenzele
Straat Langestraat
Locatie Langestraat 21, Oosterzele (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Oosterzele (actualisaties: 09-04-2008 - 10-04-2008).
  • Adrescontrole Oosterzele (adrescontroles: 27-02-2008 - 27-02-2008).
  • Inventarisatie Oosterzele (geografische inventarisatie: 01-01-1989 - 31-12-1989).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Boerenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is beschermd als monument Hoeve met aanhorigheden

Deze bescherming is geldig sinds 22-09-1997.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve met aanhorigheden en omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 22-09-1997.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Via een smal pad bereikbaar boerenerf. Naar het zuidoosten georiënteerd boerenhuis achter een boomgaard omheind door een haag van meidoorn, beuk en hulst. Uitzonderlijk boerenhuis omwille van zijn goed bewaarde oorspronkelijke staat. Boerenhuis van één bouwlaag en zeven traveeën onder zadeldak (nieuwe pannen sinds 1984), uit de 18de eeuw. Verankerde bakstenen voorgevel op gepikte plint. Witte bepleisterde stenen vensterkruisen, vensteromlijstingen, architraaflijst, druiplijst en geprofileerde daklijst. Drie zandstenen kruiskozijnen en één bolkozijn, met zandstenen negblokken en groengeverfde halve luiken. 19de-eeuws rechthoekig venster en een grotendeels gedichte deur in de twee gewitte rechter traveeën van een vroegere tweede woning. Puntvormige bakstenen dakkapel boven de deurtravee. Lage, licht getoogde deur in een groengeschilderde bakstenen omlijsting met oren; gewitte imposten, sluitsteen en geprofileerde druiplijst.

Verankerde, witgekalkte bakstenen achtergevel met houten daklijst onder dakoverstek op daklijstbalkjes. Twee zichtbare balkkoppen in de rechter travee. Rechthoekige vensters, waaronder twee kloosterkozijnen, met sponning en luik. Twee dezelfde opkamervensters rechts van de deur: elk boven een omlijst getralied rechthoekig keldergat en onder een kleine vlak omlijste oculus. Twee keldergaten met houten tralie onder het venster van de kleine opkamer links. Segmentboogvormige achterdeur in een groengeschilderde bekstenen omlijsting met oren en rechte, roodgeverfde druiplijst. Pomp met watervergaarbak tegen de deurtravee tegenover een oude waterput. Rechts zijtopgevel met resten van muurvlechtingen en een steekboogvormig zoldervenster met luik aan zandstenen hoekstenen. Interessant, oorspronkelijk interieur met elf deuren. Gang ontstaan door plaatsing van een houten want achter het binnenportaal. Binnendeur naar de pronkkamer in een bakstenen omlijsting met oren. Aan dezelfde zijde van de gang: oude kelderdeur met stenen drempel naast de oude zolderdeur; begin van de zoldertrap naar de opkamerdeur. In de centrale woonkamer: vroegere open haard met haardlijst op console; rechts ingewerkte broodbakoven met ijzeren ovendeur boven een houtdroogplaats met houten deur. Tegen de achterkeukenmuur: wandnis voor Heilig beeld in een groengeschilderde omlijsting. Bewaarde houten zoldering met kinderbalken op versierde moerbalken.

Ten zuidoosten bij het woonhuis aansluitende koestallen met een getoogde staldeur in de achtergevel. Zes bewaarde voerderbakken, twee stenen tussenschotten en bakstenen vloer met mestgreppel naar buiten. Zijdelings aanleunende kalverstal met brasbakken, onder lessenaarsdak. Tegen de rechter zijgevel van het boerenhuis aangebouwde lage bakstenen varkensstallen. Voorts ten noordwesten, afzonderlijke tweedelige bakstenen varkensstal met w.c. boven gemeenschappelijke beerput. Op het achtererf: begroeide heuvel met overwelfde aardappelkelder.

  • HEINS A., Oud-Vlaanderen. L'Ancienne Flandre. Recueil de Vues pittoresques et de documents graphiques inédits, Gand et le pays environnant, Gand, 1904, p. 47, Pl. 102.

Bron: Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1989

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Gijzenzele

Gijzenzele (Oosterzele)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.