erfgoedobject

Hoeve met aanhorigheden

bouwkundig element
ID
36743
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36743

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Boerenhuis
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is aangeduid als beschermd monument Hoeve met aanhorigheden
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeve met aanhorigheden en omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Via een smal pad bereikbaar boerenerf. Naar het zuidoosten georiënteerd boerenhuis achter een boomgaard omheind door een haag van meidoorn, beuk en hulst. Uitzonderlijke boerenwoning omwille van zijn goed bewaarde oorspronkelijke staat. Boerenwoning van één bouwlaag en zeven traveeën onder zadeldak (nieuwe pannen sinds 1984), uit de 18de eeuw. Verankerde bakstenen voorgevel op gepikte plint. Witte bepleisterde stenen vensterkruisen, vensteromlijstingen, architraaflijst, druiplijst en geprofileerde daklijst. Drie zandstenen kruiskozijnen en één bolkozijn, met zandstenen negblokken en groengeverfde halve luiken. 19de-eeuws rechthoekig venster en een grotendeels gedichte deur in de twee gewitte rechter traveeën van een vroegere tweede woning. Puntvormige bakstenen dakkapel boven de deurtravee. Lage, licht getoogde deur in een groengeschilderde bakstenen omlijsting met oren; gewitte imposten, sluitsteen en geprofileerde druiplijst.

Verankerde, witgekalkte bakstenen achtergevel met houten daklijst onder dakoverstek op daklijstbalkjes. Twee zichtbare balkkoppen in de rechter travee. Rechthoekige vensters, waaronder twee kloosterkozijnen, met sponning en luik. Twee dezelfde opkamervensters rechts van de deur: elk boven een omlijst getralied rechthoekig keldergat en onder een kleine vlak omlijste oculus. Twee keldergaten met houten tralie onder het venster van de kleine opkamer links. Segmentboogvormige achterdeur in een groengeschilderde bekstenen omlijsting met oren en rechte, roodgeverfde druiplijst. Pomp met watervergaarbak tegen de deurtravee tegenover een oude waterput. Rechts zijtopgevel met resten van muurvlechtingen en een steekboogvormig zoldervenster met luik aan zandstenen hoekstenen.

Interieur

Interessant, oorspronkelijk interieur met elf deuren. Gang ontstaan door plaatsing van een houten want achter het binnenportaal. Binnendeur naar de pronkkamer in een bakstenen omlijsting met oren. Aan dezelfde zijde van de gang: oude kelderdeur met stenen drempel naast de oude zolderdeur; begin van de zoldertrap naar de opkamerdeur. In de centrale woonkamer: vroegere open haard met haardlijst op console; rechts ingewerkte broodbakoven met ijzeren ovendeur boven een houtdroogplaats met houten deur. Tegen de achterkeukenmuur: wandnis voor heiligenbeeld in een groengeschilderde omlijsting. Bewaarde houten zoldering met kinderbalken op versierde moerbalken.

Ten zuidoosten bij het woonhuis aansluitende koestallen met een getoogde staldeur in de achtergevel. Zes bewaarde voerderbakken, twee stenen tussenschotten en bakstenen vloer met mestgreppel naar buiten. Zijdelings aanleunende kalverstal met brasbakken, onder lessenaarsdak. Tegen de rechter zijgevel van de boerenwoning aangebouwde lage bakstenen varkensstallen. Voorts ten noordwesten, afzonderlijke tweedelige bakstenen varkensstal met wc boven gemeenschappelijke beerput. Op het achtererf: begroeide heuvel met overwelfde aardappelkelder.

 • HEINS A., Oud-Vlaanderen. L'Ancienne Flandre. Recueil de Vues pittoresques et de documents graphiques inédits, Gand et le pays environnant, Gand, 1904, p. 47, Pl. 102.

Bron     : Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  :


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Bunker D17

 • Is deel van
  Gijzenzele


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve met aanhorigheden [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36743 (Geraadpleegd op )