Herenhuis Swaenhoff

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Riemst
Straat Geerestraat
Locatie Geerestraat 1, Riemst (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Riemst (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis Swaenhoff

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Herenhuis Swaenhoff

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Herenhuis Swaenhoff: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995.

Beschrijving

Herenhuis naar de naam van een kasteel dat zich voorheen tegenover de kerk bevond, doch waarvan geen resten bewaard bleven.

Een 17de-eeuws herenhuis van het breedhuistype, acht traveeën en twee bouwlagen onder steil, gebogen zadeldak (nok loodrecht op de straat). Volledig opgetrokken uit mergelsteen en verankerd door middel van gesmeed ijzeren muurankers. Zijgevels met aandak en topstuk. In de eerste helft van de 19de eeuw voorzien van een laat-classicistische dubbelhuisordonnantie met rechthoekige vensters in een vlakke hardstenen omlijsting. Waarschijnlijk dateert ook het driehoekig fronton met oculus en het rechthoekig portaal uit deze periode. Risaliet over de twee middentraveeën. Gelijkaardige achtergevel, waarvan de twee linkse traveeën sporen behielden van de oorspronkelijke ordonnantie in de vorm van twee gedichte, mergelstenen oculi.

Achter het huis bevindt zich een gesloten, gekasseid erf, heden door een muur in twee delen verdeeld.

In het verlengde van het woonhuis een stal met aangepaste muuropeningen en een duiventil/bakhuis (?), een smal, hoog gebouwtje van twee traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (Vlaamse pannen), voorzien van twee deurtjes en een houten kozijn op de bovenverdieping. Haaks hierop, de dwarsschuur, die door de splitsing van het erf in twee werd verdeeld; het rechter gedeelte heeft geen dak meer; hier bleef het oorspronkelijke, vroeg 17de-eeuws uitzicht het best bewaard: baksteenbouw met mergelstenen speklagen en een gedichte, mergelstenen korfboogpoort met negblokken aan de posten. Onleesbare, mergelstenen gevelsteen.

Mergel- en bakstenen poortgebouw onder zadeldak (Vlaamse pannen), voorzien van rechthoekige muuropeningen.

Het andere gedeelte van het erf is nog als hoeve in gebruik; hier werden de oorspronkelijke mergelstenen gebouwen sterk aangepast en op verschillende plaatsen door laat 19de-eeuwse bakstenen gebouwen vervangen.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Riemst

Riemst (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.