erfgoedobject

Hoeve in U-vorm

bouwkundig element
ID
36865
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36865

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve in U-vorm
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Semi-gesloten hoeve
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve uit midden 19de eeuw en begin 20ste eeuw, de bakstenen gebouwen onder zadeldak (woonhuis onder recenter wolfsdak) gegroepeerd rondom een vierkant erf met mestvaalt, aan de straatzijde afgesloten door een muur en een ijzeren inrijhek.

Woonhuis ten noordoosten van het erf, op een gevelsteen gedateerd L.M./ S.M./ 1847. Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, de lijstgevel voorzien van oorspronkelijk beluikte, rechthoekige vensters met hardstenen latei en lekdrempel en een rechthoekige deur in vlakke, hardstenen omlijsting.

Dwarsschuur en stallen in de L-vormige vleugel ten westen van het erf, op een gevelsteen gedateerd L.M/ S.M./ 1912. Getoogde muuropeningen en een bakstenen rondboogpoort met hardstenen imposten en sluitsteen, laatstgenoemde met datering 1912.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Hoeve in U-vorm [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36865 (Geraadpleegd op )