Hoeve in U-vorm

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Riemst
Straat Klein Lafeltstraat
Locatie Klein Lafeltstraat 33, Riemst (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Riemst (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve in U-vorm

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Semi-gesloten hoeve

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995.

Beschrijving

Hoeve uit midden 19de eeuw en begin 20ste eeuw, de bakstenen gebouwen onder zadeldak (woonhuis onder recenter wolfsdak) gegroepeerd rondom een vierkant erf met mestvaalt, aan de straatzijde afgesloten door een muur en een ijzeren inrijhek.

Woonhuis ten noordoosten van het erf, op een gevelsteen gedateerd L.M./ S.M./ 1847. Dubbelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen, de lijstgevel voorzien van oorspronkelijk beluikte, rechthoekige vensters met hardstenen latei en lekdrempel en een rechthoekige deur in vlakke, hardstenen omlijsting.

Dwarsschuur en stallen in de L-vormige vleugel ten westen van het erf, op een gevelsteen gedateerd L.M/ S.M./ 1912. Getoogde muuropeningen en een bakstenen rondboogpoort met hardstenen imposten en sluitsteen, laatstgenoemde met datering 1912.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Klein Lafeltstraat

Klein Lafeltstraat (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.