Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Alternatieve naam Hoeve Paenhuis
Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Riemst
Straat Klein Lafeltstraat, Putstraat
Locatie Klein Lafeltstraat 1-3, Putstraat 2, Riemst (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Riemst (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Gesloten hoeve

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995.

is beschermd als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gesloten hoeve: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995.

Beschrijving

Hoeve met kern van 1800 (zuidvleugel), aangepast in de tweede helft van de 19de eeuw en de 20ste eeuw, gelegen op het kruispunt van de Paenhuisstraat, Klein-Lafeltstraat en Visésteenweg. Gelegen op de plaats van de curia de Conegracht, een leen van de graven van Loon; het goed is nog steeds in bezit van de familie Coenegrachts.

Gebouwen onder zadeldak gegroepeerd rondom een langgerekt erf met mestvaalt, bereikbaar via een inrijpoort in de zuidvleugel.

De zuidvleugel is een aan erfzijde witgekalkt bak- en mergelstenen gebouw, de blinde straatgevel voorzien van een kalkstenen rondboogpoort voorzien van negblokken en op de sluitsteen gedateerd 1800; de posten schijnen ouder (17de eeuw ?) en dateren mogelijk uit dezelfde periode als de lage, bakstenen korfboogpoort aan erfzijde, waarboven zich een thans onleesbare gevelsteen bevindt. De overige muuropeningen aan erfzijde, een houten zolderluik en rechthoekige deuren in vlakke kalkstenen omlijsting, dateren van 1800.

Woonhuis ten oosten van het erf, door middel van een gevelsteen gedateerd 1875. Aan erfzijde bakstenen, aan straatzijde mergelstenen gevel, voorzien van rechthoekige muuropeningen, de vensters met hardstenen latei en lekdrempel, of, zoals de deur, in een vlakke hardstenen omlijsting.

Stal ten noorden van het erf, op de sluitsteen der poort gedateerd C.H.M./ M.C.T./ 1875. Bak- en mergelstenen gebouw, voorzien van een bakstenen korfboogpoort met hardstenen imposten en sluitsteen en rechthoekige muuropeningen in hardstenen omlijsting.

Bakstenen dwarsschuur met mergelstenen straatgevel, waarschijnlijk uit dezelfde periode, voorzien van een recente bakstenen korfboogpoort.

  • BOELEN J., Het verleden van Riemst, Riemst, 1976.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Klein Lafeltstraat

Klein Lafeltstraat (Riemst)

maakt deel uit van Putstraat

Putstraat (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.