erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
36869
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36869

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als beschermd monument Gesloten hoeve
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gesloten hoeve: omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve met kern van 1800 (zuidvleugel), aangepast in de tweede helft van de 19de eeuw en de 20ste eeuw, gelegen op het kruispunt van de Paenhuisstraat, Klein-Lafeltstraat en Visésteenweg. Gelegen op de plaats van de curia de Conegracht, een leen van de graven van Loon; het goed is nog steeds in bezit van de familie Coenegrachts.

Gebouwen onder zadeldak gegroepeerd rondom een langgerekt erf met mestvaalt, bereikbaar via een inrijpoort in de zuidvleugel.

De zuidvleugel is een aan erfzijde witgekalkt bak- en mergelstenen gebouw, de blinde straatgevel voorzien van een kalkstenen rondboogpoort voorzien van negblokken en op de sluitsteen gedateerd 1800; de posten schijnen ouder (17de eeuw ?) en dateren mogelijk uit dezelfde periode als de lage, bakstenen korfboogpoort aan erfzijde, waarboven zich een thans onleesbare gevelsteen bevindt. De overige muuropeningen aan erfzijde, een houten zolderluik en rechthoekige deuren in vlakke kalkstenen omlijsting, dateren van 1800.

Woonhuis ten oosten van het erf, door middel van een gevelsteen gedateerd 1875. Aan erfzijde bakstenen, aan straatzijde mergelstenen gevel, voorzien van rechthoekige muuropeningen, de vensters met hardstenen latei en lekdrempel, of, zoals de deur, in een vlakke hardstenen omlijsting.

Stal ten noorden van het erf, op de sluitsteen der poort gedateerd C.H.M./ M.C.T./ 1875. Bak- en mergelstenen gebouw, voorzien van een bakstenen korfboogpoort met hardstenen imposten en sluitsteen en rechthoekige muuropeningen in hardstenen omlijsting.

Bakstenen dwarsschuur met mergelstenen straatgevel, waarschijnlijk uit dezelfde periode, voorzien van een recente bakstenen korfboogpoort.

  • BOELEN J., Het verleden van Riemst, Riemst, 1976.

Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36869 (Geraadpleegd op )