erfgoedobject

Gesloten hoeve

bouwkundig element
ID
36872
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36872

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Gesloten hoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is aangeduid als beschermd monument Gesloten hoeve
    Deze bescherming is geldig sinds

  • is aangeduid als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Gesloten hoeve: omgeving
    Deze bescherming is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve, mogelijk met oude kern (inrijpoort), doch met huidig uitzicht uit het midden van de 19de eeuw en de tweede helft van de 19de eeuw. Bakstenen gebouwen met mergelstenen gevels aan straatzijde onder zadeldak (Vlaamse pannen), gegroepeerd rondom een rechthoekig erf, bereikbaar via een inrijpoort in de oostvleugel.

Rondboogvormige inrijpoort in een kalkstenen omlijsting met negblokken, voorzien van een sluitsteen met weggehakt wapenschild (17de eeuw ?). Aan erfzijde, bakstenen korfboogpoort met hardstenen imposten en sluitsteen, laatstgenoemde met opschrift C.H.N./ M.C.T./ 1846.

Woonhuis met aansluitende stal in de noordvleugel, het woonhuis vier traveeën en twee bouwlagen, door middel van een gevelsteen gedateerd C.H.N./ M.C.T./ 1871. Getoogde bovenvensters; rechthoekige benedenvensters met hardstenen latei en lekdrempel; rechthoekige deur in hardstenen omlijsting.

Stallen uit dezelfde periode in de oost- en westvleugels, voorzien van getoogde muuropeningen, de deuren in hardstenen omlijsting; de oostelijke stal is voorzien van een rechthoekige deur met geprofileerde kalkstenen posten, waarschijnlijk hergebruikt materiaal (tweede helft 17deeeuw-18de eeuw).

Dwarsschuur ten zuiden van het erf, voorzien van twee bakstenen korfboogpoorten, op de hardstenen sluitsteen van de rechter poort gedateerd P.N./ C.?/ 1886.

De mergelstenen gevels aan straatzijde zijn door een gevelsteen in de zijpuntgevel der schuur gedateerd 1844.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gesloten hoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36872 (Geraadpleegd op )