erfgoedobject

Kasteelhoeve bij Kasteel van Genoelselderen

bouwkundig element
ID
36875
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36875

Juridische gevolgen

Beschrijving

Gesloten hoeve uit de eerste helft van de 18de eeuw, aangepast in de tweede helft van de 18de eeuw en de tweede helft van de 19de eeuw. Gelegen ten noorden van het kasteel. Witgekalkte bakstenen gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekig, gekasseid erf met mestvaalt.

In de zuidvleugel, poortgebouw met duifhuis. Het poortgebouw, naar het kasteel toegekeerd, heeft thans zijn functie van ingang tot de hoeve verloren (poort gedicht); de huidige ingang is de vroegere doorgang naar de velden, in de oostvleugel. Hoog rechthoekig gebouw onder mansardedak. Geprofileerde stenen kroonlijst. Gedichte korfboogpoort (tweede helft van de 18de eeuw), in een rechthoekige geblokte omlijsting van kalksteen, met geprofileerde imposten, uitgespaarde zwikken en zware geprofileerde druiplijst. Erboven een getoogd venster in kalkstenen omlijsting met afgedekte sluitsteen. Hierboven een kalkstenen duifhuis. Aan de erfzijde, een getoogde poort (eerste helft van de 18de eeuw) in een beschilderde kalkstenen omlijsting met negblokken. Erboven een bakstenen venster en dito duifhuis.

Aan weerszij van de inrijpoort, stallen onder zadeldaken. Het westelijk stalgedeelte was oorspronkelijk een koetshuis (drie gedichte rondboogpoorten van kalksteen). De huidige vensters, zowel aan de erfzijde als aan de buitenzijde, zijn recente aanpassingen (begin 20ste eeuw). In elk gedeelte twee laadvensters, rechthoekig in een kalkstenen omlijsting onder zadeldakje. In de beide uiterste traveeën, korfboogdeuren (de rechtse gedicht) met kalkstenen posten.

In de westvleugel, woonhuis met aan weerszij stallen. Breedhuis van het dubbelhuistype, vijf traveeën en twee bouwlagen onder wolfsdak met drie dakkapellen. Verhoogde begane grond. Gewijzigde ordonnantie met getoogde bakstenen vensters uit de tweede helft van de 19de eeuw. Oorspronkelijke, rechthoekige deur (eerste helft 18de eeuw) in een kalkstenen omlijsting met kalkstenen tussendorpel en bovenlicht met roedeverdeling; dubbele steektrap. Gelijkaardige ordonnantie in de achtergevel.

De stallen onder gebogen zadeldaken met dakkapellen zijn voorzien van getoogde deuren (eerste helft 18de eeuw?) in een verankerde kalkstenen omlijsting. Het zuidelijk gedeelte heeft een aantal recentere vensters (19de eeuw). Elk gedeelte heeft een laadvenster in een kalkstenen omlijsting onder zadeldakje.

De noordvleugel omvat de dwarsschuur onder wolfsdak. Verankerde rondboogpoort in een beschilderde kalkstenen omlijsting (eerste helft 18de eeuw?). Links ervan een recente poort. De gevel aan de buitenzijde is voorzien van twee zware steunberen. Gedichte rondboogpoort in een beschilderde kalkstenen omlijsting met negblokken. Aan weerszij van de schuur, een travee onder lager zadeldak met laadvenster confer supra en een rondboogpoortje in een zware verankerde omlijsting met profilering; ernaast twee smalle venstertjes in kalkstenen omlijsting.

Een tweede dwarsschuur bevindt zich in de oostvleugel. Ze heeft drie rondboogpoorten, waarvan alleen de middenste origineel is, in een beschilderde kalkstenen omlijsting met negblokken. De achtergevel is voorzien van steunberen. Poort zoals in de erfzijdegevel. Aan weerszij van de schuur bevindt zich een lagere travee onder zadeldak, elk voorzien van een rondboogpoort; de noordelijke is de doorgang naar de velden, met een gekasseide oprit, die thans fungeert als inrijpoort. Tussen dit gedeelte en de noordschuur bevindt zich aan de buitenzijde een open karrehuis onder lessenaarsdak.


Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kasteelhoeve bij Kasteel van Genoelselderen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36875 (Geraadpleegd op )