Gesloten hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Herderen
Straat Daalstraat
Locatie Daalstraat zonder nummer, Riemst (Limburg)
Status Verbouwd of Gesloopt

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Riemst (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).

Juridische gevolgen

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoeve uit de eerste helft van de 19de eeuw, de bakstenen gebouwen gegroepeerd rondom een rechthoekig erf, bereikaar via een inrijpoort aan de Maastrichterstraat. De dienstgebouwen aan erfzijde en de erfzijdegevels zijn volledig aangepast.

Het woonhuis, gelegen op de hoek met de Maastrichterstraat, is een boerenburgerhuis van het dubbelhuistype, twee bouwlagen onder schilddak (Vlaamse pannen). Gecementeerde gevels, voorzien van rechthoekige vensters met hardstenen lekdrempels en op de eerste bouwlaag hardstenen lateien. Rechthoekige deur in een geprofileerde hardstenen omlijsting; tochtportaal.

Inrijpoort en dwarsschuur aan de Maastrichterstraat. Witgekalkt, bakstenen gebouw onder zadeldak (Vlaamse pannen), voorzien van een korfboog- (inrijpoort) en rondboogpoort (schuur) in een bakstenen omlijsting met natuurstenen sluitstenen en imposten.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Herderen

Herderen (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.