Hoeve Kuesses

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Herderen
Straat de la Brassinnestraat
Locatie de la Brassinnestraat 15, Riemst (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Riemst (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Kuesses

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Hoeve Kuesses

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeven Kuesses en Vrindts: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995.

Beschrijving

Imposante gesloten hoeve, waarvan woonhuis en stallen dateren van 1724, de dwarsschuur waarschijnlijk uit de 18de eeuw. Mergelstenen gebouwen, de schuur van bak- en mergelsteen, onder zadeldak, gegroepeerd rondom een niet toegankelijk erf.

Inrijpoort in de noordvleugel aan straatzijde; kalkstenen rondboogpoort met negblokken, het oorspronkelijke houtwerk gedateerd 1724.

Ruime dwarsschuur aan de zuidzijde; baksteenbouw met mergelstenen speklagen.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Herderen

Herderen (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.