Hoeve Vrindts

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Herderen
Straat de la Brassinnestraat
Locatie de la Brassinnestraat 21, Riemst (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Riemst (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve Vrindts

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

is beschermd als monument Hoeve Vrindts

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeven Kuesses en Vrindts: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995.

Beschrijving

Gaaf bewaarde, gesloten hoeve in laat-classicistische stijl uit eind 18de, begin 19de eeuw. Grotendeels witgekalkte, bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen en kunstleien) gegroepeerd rondom een rechthoekig erf, bereikbaar via een inrijpoort in de vleugel aan straatzijde (noord). Fraaie tuin achter de hoeve, met onder meer een monumentale beuk. Mooie ligging.

Rondboogvormige inrijpoort in een geblokte, hardstenen omlijsting, op de sluitsteen gedateerd J.V./ M.N./ 1856.

Ten zuiden, woonhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, met ernaast, doorrit naar de velden. Gepikte, mergelstenen plint. Rechthoekige muuropeningen in vlakke kalkstenen omlijsting, de vensters beluikt. Rondboogvormige, bakstenen poort, in de zuidgevel in een geblokte, hardstenen omlijsting (confer inrijpoort).

Stallen in de noord- en oostvleugels, voorzien van rechthoekige muuropenigen in vlakke, kalkstenen omlijsting. Enkele getoogde deuren in een rechthoekige kalkstenen omlijsting met sluitsteen.

Ten westen, dwarsschuur, voorzien van een bakstenen rondboogpoort met natuurstenen sluitsteen en vier lage, rechthoekige deuren in vlakke, kalkstenen omlijsting.

  • DRIESEN F., Monuments archéologiques limbourgeois, (Bulletin de la Société scientifique et littéraire du Limbourg, 3, 1856, p.211).
  • KLOK R.H.J. & BRENDERS F., Reisboek voor Romeins Nederland en België, Haarlem-Antwerpen, 1981, p.114.
  • VAN DOORSLAER A., Repertorium van de begraafplaatsen uit de Romeinse tijd in Noord-Gallië, Brussel, 1964, vol.I, p.132.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Herderen

Herderen (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.