erfgoedobject

Hoeve Vrindts

bouwkundig element
ID: 36892   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36892

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Vrindts
  Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018

 • is aangeduid als beschermd monument Hoeve Vrindts
  Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeven Kuesses en Vrindts: omgeving
  Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995

Beschrijving

Gaaf bewaarde, gesloten hoeve in laat-classicistische stijl uit eind 18de, begin 19de eeuw. Grotendeels witgekalkte, bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen en kunstleien) gegroepeerd rondom een rechthoekig erf, bereikbaar via een inrijpoort in de vleugel aan straatzijde (noord). Fraaie tuin achter de hoeve, met onder meer een monumentale beuk. Mooie ligging.

Rondboogvormige inrijpoort in een geblokte, hardstenen omlijsting, op de sluitsteen gedateerd J.V./ M.N./ 1856.

Ten zuiden, woonhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen, met ernaast, doorrit naar de velden. Gepikte, mergelstenen plint. Rechthoekige muuropeningen in vlakke kalkstenen omlijsting, de vensters beluikt. Rondboogvormige, bakstenen poort, in de zuidgevel in een geblokte, hardstenen omlijsting (confer inrijpoort).

Stallen in de noord- en oostvleugels, voorzien van rechthoekige muuropenigen in vlakke, kalkstenen omlijsting. Enkele getoogde deuren in een rechthoekige kalkstenen omlijsting met sluitsteen.

Ten westen, dwarsschuur, voorzien van een bakstenen rondboogpoort met natuurstenen sluitsteen en vier lage, rechthoekige deuren in vlakke, kalkstenen omlijsting.

 • DRIESEN F., Monuments archéologiques limbourgeois, (Bulletin de la Société scientifique et littéraire du Limbourg, 3, 1856, p.211).
 • KLOK R.H.J. & BRENDERS F., Reisboek voor Romeins Nederland en België, Haarlem-Antwerpen, 1981, p.114.
 • VAN DOORSLAER A., Repertorium van de begraafplaatsen uit de Romeinse tijd in Noord-Gallië, Brussel, 1964, vol.I, p.132.

Bron     : Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1990


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve Vrindts [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/36892 (Geraadpleegd op 15-07-2019)