Tumulus

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Riemst
Deelgemeente Herderen
Straat de la Brassinnestraat
Locatie de la Brassinnestraat zonder nummer, Riemst (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Adrescontrole Riemst (adrescontroles: 12-07-2007 - 12-07-2007).
  • Inventarisatie Riemst (geografische inventarisatie: 10-01-1990 - 31-12-1990).
Links

Juridische gevolgen

is beschermd als monument Tumulus Gentombe

Deze bescherming is geldig sinds 10-08-1976.

is beschermd als cultuurhistorisch landschap Tumulus Gentombe met omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 10-08-1976.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoeven Kuesses en Vrindts: omgeving

Deze bescherming is geldig sinds 17-03-1995.

Beknopte karakterisering

Typologiegrafheuvels

Beschrijving

Tumulus tussen de hoeve nummer 15 en 21.

  • DRIESEN F., Monuments archéologiques limbourgeois, (Bulletin de la Société scientifiques et littéraire du Limbourg, 3, 1856, p.211.
  • KLOK R.H.J. & BRENDERS F., Reisboek voor Romeins Nederland en België, Haarlem-Antwerpen, 1981, p. 114.
  • VAN DOORSLAER A., Repertorium van de begraafplaatsen uit de Romeinse tijd in Noord-Gallië, Brussel, 1964, vol.I, p.132.

Bron: Schlusmans F. met medewerking van Vanthillo C. 1990: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kantons Riemst - Tongeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N1, Brussel - Turnhout.

Auteurs: Schlusmans, Frieda

Datum tekst: 1990

Relaties

maakt deel uit van Herderen

Herderen (Riemst)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.